CHP'li Sezgin Tanrıkulu TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, OECD'nin, 34 üyesinin de aralarında bulunduğu 72 ülkede gerçekleştirdiği eğitim araştırmasının sonuçlarının yer aldığı merakla beklenen PISA Araştırması Raporu'nu açıkladığını belirtirek, şöyle devam etti:

"Özellikle bilim ve matematik alanında öğrencilerin seviyelerini ölçen raporda, bilim alanında eğitim seviyesi en yüksek ülkenin Singapur olduğu, tüm ülkeler 530 puanın üzerinde skor elde ederken, Türkiye'nin 425 puanla, Meksika'nın ise 416 puanla bilim sıralamasında en sonda yer alan iki ülke olduğu ifade edilmiştir. OECD üyesi 72 ülkede, 15 yaşındaki 540 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonuçlarının yer aldığı PISA raporu bütün Hükümetlerin bir barometre olarak kabul ettiği ve eğitim politikalarını belirleyen bir rapor olması bakımından önemle takip edilmekte olup, Türkiye, ortalaması 493 olan bilim sıralamasında 425 puanla, dil ve ortalaması 493 olan dil ve yazı sıralamasında 405 puanla, ortalaması 490 olan matematik sıralamasında ise 413 puanla tüm alanlarda ortalamanın çok gerisinde kalmıştır. Türkiye eğitim haritasında Güney Amerika, bazı Afrika ülkeleri ve doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte en düşük seviye olan kırmızı renkli ülkeler arasında yer almıştır. Raporda, Türkiye'nin, bilim, matematik ve okuma oranında OECD ülkeleri ortalamasının oldukça gerisinde olduğu da tespit edilmiştir."

Araştırma önergesinde, Türkiye'nin özellikle bilim ve matematik sıralamasında en sonda yer alan iki ülkeden biri olmasının düşündürücü olduğunu belirten CHP'li Tanrıkulu, şöyle dedi:

[old_news_related_template title="PISA 2015 sonuçları: Türkiye okuduğunu anlamıyor!" desc="Dün gece açıklanan PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye, bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalarak, 2003 yılı gerisine düştü. Sonuçları sozcu.com.tr'ye değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin okuduğunu anlamadığını, eğitim sisteminin komada olduğunu belirterek, daha az eğitimli, becerikli bir neslin geldiğine dikkat çekti." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2016/12/ogrenci_kotu_shutter.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/pisa-2015-sonuclari-turkiye-okudugunu-anlamiyor-1551310/"]

"AKP Hükümetleri döneminde eğitim politikalarının ne denli başarısız olduğunun somut göstergesidir. 2015 yılında OECD'nin yaptığı en kapsamlı küresel eğitim araştırmasında Türkiye 76 ülke arasında 41. sırada yer almıştır. 2014 yılında yine OECD'nin açıkladığı eğitim araştırması sonuçlarında Türkiye'nin eğitimde sonuncu sırada olduğu ve 2014 Yaşam Kalitesi raporunda ise, Türkiye 'en zor yaşanılacak ülkeler' arasına girdiği ifade edilmiştir. Son 3 yılda dünya genelinde Türkiye, eğitim ve özellikle bilim-matematik alanında son sıralarda yer almasına rağmen AKP Hükümeti gereken etkili, sürekli ve somut tedbirleri almamıştır.4+4+4 olarak bilinen, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi 2012-2013 döneminde Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştır. Son 3 yıllık OECD Eğitim Araştırması sonuçları, bu sistemin, Türkiye'de, eğitime başarı ve katkı sağlamadığını da gözler önüne sermektedir. 2012 yılında 30 Fizik Bölümü'nün kapatıldığı haberleri basına yansımıştı. 2015 yılında ise, YÖK tarafından, boş kontenjandan dolayı bazı programların sayısının düşürüldüğü ifade edilmiş, bu bölümler arasında fizik, kimya ve matematiğin başı çektiği görülmüştür. Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerindeki zafiyetin bilim, mühendislik ve sağlık alanlarını doğrudan olumsuz etkileyeceği aşikardır."

[old_news_related_template title="PISA testi: Türkiye 72 ülke içinde 50'nci sırada" desc="Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Durum gerçekten vahim." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2016/12/4-24.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/pisa-testi-turkiye-72-ulke-icinde-50nci-sirada-1550662/"]

Tanrıkulu, önergesinin sonunda ise "AKP Hükümeti'nin eksik, başarısız sonuçlara götüren eğitim politikalarını ivedi gözden geçirerek, bu alanda etkili, sürekli ve somut tedbirler alarak, Türkiye'nin fizik, kimya, matematik ve bilim alanında aşama kaydederek dünya genelinde de ilerleme gösterebilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz" dedi.

 

DHA