Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, genç çiftçilere verilecek 30 bin liralık hibe (karşılıksız) desteği ile ilgili uygulama tebliğini hazırlayarak Başbakanlığa sundu.

Foto: Dha


Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz cumartesi günü İzmir’de yapılan “Ege Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı” nda genç çiftçilere yönelik 30 bin lira hibe desteğine ilişkin tebliğin hazırlandığını ve Başbakanlığa sunulduğunu söyledi. Dünya'dan Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Çelik, genç çiftçilere nakit para vermek yerine gebe düve hayvan vereceklerini belirterek, ayrıca 50 bin liraya kadar verilen kredi ile genç çiftçilerin işletmelerini büyütebileceklerini vurguladı.

Bakan Çelik’in verdiği bu bilgiden sonra, dün de bakanlığın internet sayfasında uygulama tebliğinin ayrıntılarına yer verildi.

ÇİFTÇİLERE 3 YIL DESTEK


Başbakanlığa sunulan tebliğe göre genç çiftçilere kullandırılacak hibe kredisine ilişkin ayrıntılar şöyle:

1- Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 28’i kırsal alanda yaşıyor. Bakanlığın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı 330 bin 412 kişi. Bu da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı toplam çiftçi sayısının yüzde 13.46’sını oluşturuyor.

2- Bu program kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek.

3- Program 3 yıl süre ile uygulanacak.

4- Hibe için kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler müracaat edecek.

5- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilecek.

6- Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanlar Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilecek.

7- Bitkisel üretim projelerinde traktör ve bahçe traktörü hariç, proje ihtiyacı olan diğer makine ve ekipmanlar destekleme kapsamına alındı.

8- Su ürünleri üretimi projeleri yüksek maliyetli olması ve ruhsat alma işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu dönem program dışı tutuldu. Ayrıca su ürünleri üretim projeleri bakanlığın IPARD (Avrupa Birliği) ve kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı (genel bütçe) kapsamında daha yüksek bedellerle destekleniyor.

9- Kanatlı sektöründe ördek, kaz, hindi ve serbest tavuk yetiştiriciliği destekleme kapsamında.

10- Başvurular tebliğ yayınlandıktan sonra 30 gün sürecek. Ön başvuru elektronik ortamda alınacak, başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerine elden teslim edilmesi gerekiyor.

11- Genç çiftçilerin hiç bir şekilde proje hazırlama gideri olmayacak. Bakanlıkça hazırlanan örnek proje ve büyüklükleri tavsiye niteliğinde duyurulacak.

12- İl ve ilçeler arasındaki proje ve bütçe dağılımı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak bilimsel kurallara göre yapılacak.

13- Ülke genelindeki tüm başvurular, değerlendirme ve uygulamalar yazılım sistemi üzerinden anlık olarak bakanlık merkezinden izlenebilecek. 14- Hibe sözleşmeleri ilçelerde imzalanacak.

15- Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.

16- Coğrafi işaret olan ürünler ile yerli gen kaynağı olan ürünler ön plana çıkarılacak. Bu şekilde hayvancılık bölgelerine öncelik verilecek.

17- İl/içe merkezlerine uzak köylerden başvuranlar avantajlı olacak.

18- Satın alma uygulamaları basit, kolay ve uygulanabilir olacak.

19- Hayvancılık projelerinde yetiştiricilerin kendi aralarındaki alım-satımlar kabul edilecek. Bu şekilde spekülatif fi yat hareketlerinin önüne geçilecek.

20- Projelerin 2 yıl süre ile izlenmesi ve takibi yapılacak.