Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, 2018-2019 öğretim yılından geçerli olmak üzere ders programlarında önemli değişiklik yaptı. “Ders programı” dediğiniz eğitimin anayasası sayılır. Bu değişiklikler yapılırken biyoloji dersinden evrim teorisinin, ilkokul ve ortaokulda bazı derslerden Atatürkçülüğün çıkarıldığı ya da azaltıldığı belirtiliyor.
Kitapların incelenmesi dört başlıkta değerlendiriliyordu. Anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu’na uygunlukları, içeriklerin kazanımları karşılama durumu, görsel tasarım... Yeni düzenlemede buna bir de “Değerlerimiz” eklendi.

DİN ARTTI, AHLAK AZALDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders programlarını değiştirmesi olay olurdu. Üniversiteden o alanın uzmanı öğretim üyeleri ile öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanları bir arayla gelir, çalışırdı. Özel ihtisas komisyonları tarafından hazırlanan program taslakları Talim ve Terbiye Kurulu’nun görüşüne sunulurdu. Oysa şimdi ilgili eğitim-öğretim dairesinde görev yapanların hazırladığı taslak Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildi.
Yeni programda çarpıcı değişikliklerden birisi de lise din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yüzde 90’ının din, yüzde 10’unun ahlak olması. Bakanlık yetkilileri “Değerler eğitimine ağırlık veriyoruz” demelerine rağmen programda ahlak kısmının azaltılmış olması ilginç bir durum.
Sosyal bilgiler dersinde Atatürkçülük bir ünite olarak verilirken, yeni programda sadece bir konu başlığı olarak ele alınmış. Matematik, fen derslerinde Atatürk’ün müspet bilimlerle ilgili sözlerine yer verilirken şimdi tamamen kaldırılmış. Yeni düzenlemede istenirse verilir, istenirse verilmeyecek hale getirilmiş.

SINAV SİSTEMİ DE DEĞİŞECEK

2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıf programlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazdırdığı kitaplar okutulacak. 2018-2019 ders yılında diğer sınıfları da içine alacak şekilde yeni programa göre özel sektöre kitap yazdırılacak. Progamlar hazır ama ders kitabı yazımıyla ilgili bir takvim henüz yok.
Ders kitaplarının seçiminde şu yöntem uygulanıyor: Yazar ve yayınevi hazırladığı kitabı bakanlık sitesine yüklüyor. Bakanlık da bu kitapları elektronik ortamda branşlara göre oluşturulan değişik illerdeki yaklaşık 15 bin öğretmene okutuyor. Kitabın değerlendirme aşamasında komisyon bir araya gelip kitapla ilgili raporunu yazıyor, puanını veriyor.
Bakıyorsunuz bir ders kitabı için 30-40 kitap seçiliyor. Bunların ders kitabı okutulmazsa bile sanki okutuluyormuş gibi parasını tıkır tıkır alıyor. Kitabı seçilen yazar ve yayınevleri bu durumdan memnun olduklarını, rüşveti önlediğini belirtiyorlar.
Yayıncılar, yeni ders kitaplarına kademeli geçişi savunuyor. Özellikle matematik ve fen derslerinde bu yola gidilmemesi halinde merkezi sınavlarda soru iptallerinin yaşanacağı, karışıklık olacağı öne sürüyor. Yeni programın uygulamaya konulmasıyla birlikte TEOG ve üniversiteye giriş sınav sisteminin soru bankalarında değişikliklere gidilecek. Bunun şimdilik ön çalışmaları yapılıyor. YÖK ve Milli Eğitim uzmanları bu konuda ortak çalışma yürütecek.

MİLLİ EĞİTİM CEPHESİ

Ders programlarıyla ilgili eleştirileri Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sordum. Onlara göre hiçbir sorun yok. “Atatürk” diyorsunuz, “Bir kelime bile azaltılma yok” diyorlar. “Evrim teorisi”nin kaldırıldığını hatırlatınca “Sadece ünite başlığı değişti. Biyoloji kitabında evrim teorisi yine yer alıyor. Meseleye ideolojik olarak bakmıyoruz. Ancak siyasi tepişmelerin altında biz eziliyoruz” cevabını alıyorum.
Bakanlık yetkilisi “Program değişikliğiyle konuları hafifletiyoruz, seyrekleştiriyoruz, güncelleştiriyoruz, değerler eğitimi çerçevesinde yeni ilaveler yapıyoruz. ‘Değer’ sözcüğünü duyduğunda bazıları zıplıyor. Ama bizim bu eğitimle vermek istediğimiz adalet, hak, hukuk, doğruluktur. İstediğiniz dersin programını getirin, hiçbirinde eksik olmadığı görülecektir. Memleketin hassasiyetlerini biliyoruz. Kitaplardan Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün çıkarılacağı iddiası yalan. Hepsi yerli yerinde. Aksini söyleyenleri ispata çağırıyoruz” diyor.

“VATAN, MİLLET SEVGİSİ”

2018-2019 öğretim yılında “cihat” ders kitaplarına girecek. Bakanlık yetkilisi bu kavramın liselerde seçmeli olarak okutulan “Temel Dini Bilgiler” dersi ile imam hatip liselerinde okutulan meslek dersi “Fıkıh”ta yer alacağını söyledi. Bunun nedenini de yetkili şöyle anlattı:
“DEAŞ’ın, FETÖ’nün kullandığı ‘cihat’ söylemenin temizlenmesi gerekiyor. Doğru bir cihat bilgisinin anlatılmasını sağlamak amacıyla cihat kitaba girecek. Vatan, millet, devlet sevgisi aşılanacak. 15 Temmuz’da bizim insanımızda vatan, millet, devlet sevgisi olmasaydı, FETÖ’cülerin emrine girilmiş olacaktı.”
Bir kez daha hatırlatalım, gelecek yıl okutulacak kitaplar, öncekilerle aynı olacak. Bugünün tartışmalı konuları ise 2018-2019 öğretim yılında okullara girecek. Durum böyle...