Coca Cola İçecek A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açılamayla yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımına ilişkin kararını duyurdu.

Buna göre şirket yüzde 1000 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuracak.

Alınan karara göre, şirketin mevcut 254,4 milyon TL olan ödenmiş sermayesi, tamamen iç kaynaklardan karşılanarak 2 milyar 798,1 milyon TL’ye çıkarılacak.

Şirket'ten KAP'A yapılan açıklamada bu artışın her 1 hisse için 10 yeni hisse dağıtılması şeklinde gerçekleştirileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 04.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde;

1) Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına,

2) Beheri 1 Kuruş olarak çıkarılacak 2.543.707.820,- TL nominal değerli toplam 254.370.782.000 adet söz konusu payın bedelsiz olarak ve Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında;

a)Nama yazılı (A) grubu ve 800.000.000,00 TL nominal değerli 80.000.000.000 adet pay,

b)Nama yazılı (B) grubu ve 511.142.986,31 TL nominal değerli 51.114.298.631 adet pay ve,

c)Hamiline yazılı (C) grubu ve 1.232.564.833,69 TL nominal değerli 123.256.483.369 adet pay,

olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

3) Şirketimizce yapılacak sermaye artış tutarı olan 2.543.707.820.-TL'nin tamamının 31.12.2023 Tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmasına, Şirketimiz 31.12.2023 yasal kayıtlarında ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 04.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yine oy birliği ile alınan ikinci bir karar ile de; şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin Yönetim Kurulumuzca ekteki şekilde tadiline karar verilmiş olup bu Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."