LGS sınav sonuçlarının oy kaygısıyla 26 Haziranda açıklanacağını hatırlatan Karabıyık, “Öğretmenler, veliler ve öğrenciler kaygıyla beklemekteler. Sistemin detaylarının bu güne kadar açıklanmamış olmasının temel nedeni, sistemin henüz tam olarak kurulmamış olmasıdır. MEB adrese dayalı kayıt sisteminin nasıl işlediğini görmek ve pilot uygulamalarını yapmak üzere Bursa'yı ‘Pilot İl’

olarak seçmiş, hafta başında Bursalı öğrencilere demo tercih uygulaması başlatmayı planlamıştır. Bu uygulamalar da yeni sistem hakkında bazı ipuçlarını ortaya çıkarmıştır. Sistemin henüz tam olarak anlaşılmayan birçok yanı mevcuttur. Bursa'nın pilot il olması nedeniyle geçtiğimiz hafta Bursa'ya gelerek ildeki tüm Rehber Öğretmenler ile bir tanıtım toplantısı yapan MEB Müsteşar Yardımcısı, sistem hakkında gelen birçok soruyu yanıtsız bırakmıştır. Bu da gösteriyor ki; ortaöğretime yerleşme sistemi henüz tam olarak oluşturulamamıştır. Bakanlık yetkilileri bile sistemin nasıl işleyeceği hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. Pilot il Bursa'da yapılacak uygulamadan ortaya çıkan sonuçlara göre sistem son şeklini alacaktır. İçinde bulunduğumuz durum öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin kaygılarında ne kadar haklı olduklarını göstermektedir. Anlaşılan yine ‘Kervan Yolda Dizilir’ misali, çocuklarımızın geleceği heba edile edile, deneme yanılma yoluyla bir sistem kurulacaktır.” sözleriyle Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?


Karabıyık, yeni sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

Yeni sistemde öğrencilerin ikametgahlarına göre okullar

1-Kayıt Alanı

2-Komşu Kayıt Alanı

3-Diğer Kayıt Alanı diye 3 bölgeye ayrılacaktır.

Her öğrenci buna göre 5 tercih yapacaktır. Öğrencinin kayıt bölgesi, okulda bulunma durumu, tercih sırası, okul başarı puanı, devamsızlık durumu ve yaşı gibi kriterlerin puanlamasıyla oluşacak skor, öğrencinin yerleşme puanı olarak kullanılacaktır. Ortaöğretim kurumuna adrese dayalı yerleşme bu kriterlerle oluşan puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yeni sistem kamuoyuna tanıtılırken bir takım vaatlerle birlikte anlatılmıştı. Bunlardan birincisi "hiçbir öğrenci istemediği okul türüne yerleşmeyecek" vaadiydi.

Ancak her öğrenciye en az iki farklı okul türünce tercih yapma zorunluluğu getiriliyor. Buna göre her öğrenci Anadolu + İmam Hatip, Anadolu + Meslek veya İmam Hatip + Meslek şeklinde birden fazla okul türünü seçmek zorunda kalacak. Bu da sistemin bu vaadinin gerçekleşmeyeceğini, öğrencilerin bir bölümünün mutlaka istemediği okullara yerleşmek zorunda kalacağını gösteriyor. Kayıt alanlarının 3'e ayrılması da öğrencilere il içindeki tüm okullara tercih hakkı tanıyor. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler için ise sistemin yerleştirme yapacağını düşünecek olursak, öğrenciler adreslerine uzak okullara da yerleşebilecekler. Bu durum  ‘herkes adresine yakın okula gidecek’ vaadinin de boşa çıktığını gösteriyor.