-Ulusal yaşamın aydınlığı siyasal düzenle gerçekleşir.-

BÜYÜK ATATÜRK’ün ulusumuza en değerli armağanı, kutsal topraklarımızla hepimizi temsil eden cumhuriyettir. Düşmanların Polatlı’ya kadar geldikleri bir ortamda, üstelik padişahın düşmanla birlikteliği düzeyindeki bir çıkmazda tüm güçlükleri ve yoksunlukları göğüsleyerek girişilen Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla kazanıp özgün ülkesini aydınlığa, ulusunu esenliğe çıkaran bir başarının tanımsız değeri hepimizin övünç kaynağıdır. Çevremizde karanlık ve baskıcı yönetimlere karşın çağın seçkin yönetimi cumhuriyeti ilan ederek padişahlık ve halifelik önerilerini elinin tersiyle iten Mustafa Kemal, çağının en belirgin atılımını gerçekleştirmiştir. Böylece tuttuğu ışık Türkiye’nin geleceğini de kazandıran büyük devrim olmuştur.

Yurttaş egemenliğinin, birlikteliğin, eşitliğin, siyasal ve toplumsal güvenliğin kaynağı ve dayanağı olan cumhuriyet, sonsuza değin yaşayacak bir çağdaş yapıdır. Çağdaşlığın, uygarlık atılımlarının ve insanlık gereklerinin yolunu açan örnek başarı, Türkiye ufkunun solmaz ve özgün rengi, geleceğimizin güvencesidir. Günümüzde yaygın kişisel yönetim çabalarının çirkin örnekleri dünya karanlığının belirtileri iken daha 1920’lerde ulusal egemenlik yapısını gerçekleştirip kazandırmanın anlamı ve değeri, tarihsel seçkinliği yanında insanlık tarihinde de seçkin bir yapraktır, örnek bir atılım ve başarıdır, kazanımdır.

Geleceğimizin aydınlık kaynağının temelini atan Mustafa Kemal ve arkadaşları ulusumuzun seçkin ve unutulmaz kahramanları, örnek değerleridir. Onların kazandırıp bizlere emanet ettikleri yapıyı yücelterek sonsuza değin yaşatma gücüyle donatmak görevi bizlerin namus ve şeref borcudur. Bu anlayış yüce ulusumuza yaraşır olmanın en doğal gereğidir, en onurlu görevi ve sorumluluğudur.