Geçtiğimiz yıl Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Maden Yönetmeliği'nin 115. maddesinin değiştirilmesini ön gören işlemin yürütmesi durduruldu.

CHP'Lİ VEKİL BAŞVURDU

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Süleyman Bülbül’ün başvurusunu değerlendiren Danıştay 8'inci Dairesi, yapılan düzenlemede hukuka uyarlılık olmadığını belirterek, “Yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine davalı İdarenin izni ve madencinin taahhütnamesi ile olanak sağlayan düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

Süleyman Bülbül


"TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARAR DOĞURUR"

Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi; “Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır. Bu durumda, 2577 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 27. maddesinde yer alan koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

"YANDAŞA RANT KAPISI"

CHP'li Bülbül, yapılan yönetmelik değişikliği ile yandaşlara rant kapısı yaratılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

- Bu değişiklik ile zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebileceği düzenlenmiştir. Böylelikle zeytinlik alanlar maden faaliyetlerine açık hale getirilmiştir. Bu yönetmelik ile başta Aydın olmak üzere ülkemizde bulunan hiçbir zeytinlik güvende değildir.

-Madencilik faaliyetleri nedeni ile zeytin ağaçlarının sökülmesine, zeytinliklerin harap olmasına neden olacak bu yönetmeliğin iptali için dava açılmış ve Danıştay 8. Dairesi tarafından isabetle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kendi yandaşlarına rant kapısı açmak için AKP eliyle yaratılan tüm hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz.