Sayıştay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bazı hizmetler sırasında oluşan elektrik ve havagazı vergilerinin toplanmadığını ortaya çıkardı. Konya Belediyesi’nin 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, belediyenin kendisine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içindeki yerlerde kullanılan elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etmediğini tespit etti. Sayıştay kamuya ait olan vergilerin tahsil edilmesini istedi.

RAPORA GİRDİ

Raporda, ‘Tüketim Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması’ başlığıyla yer verilen bölümde, büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlarının büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında olduğu belirtildi. Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan şirketlerin tahsil ettikleri vergiyi, takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bildirmeye ve aynı sürede ödemeye mecbur olduklarına işaret edilen raporda, buna karşılık belediyenin tüketim vergisini tahsil etmediği tespit edildi.

İLAN VE REKLAM PARALARI 

Sayıştay raporunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen bazı işyerlerinin İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olduğu halde işletmelerin vergiyi belediyeye beyan etmediğini, belediyenin de bu vergileri en fazla 2 taksitte ödenmesi şartıyla tahsil etmediğini belirledi. Konya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı denetim çalışmaları kapsamında 169 mükellefin incelendiği belirten Sayıştay, İlan ve Reklam Vergisi mükellefi 67 işletme sahibinin beyanda bulunmadığını ve tahakkuk kayıtlarının yapılmadığını tespit etti.


ÇEVRE TEMİZLİK VERGESİ DE GELMEMİŞ


Sayıştay raporunda Konya Belediyesi’ne ilçe belediyelerinin göndermesi gereken Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) paylarını göndermedikleri tespiti de yer aldı. Raporda, 31 ilçe belediyesinden yalnızca 10’unun ÇTV payını Konya Belediyesi’ne tam aktardığı, kalan 21 ilçeden 16 ilçe belediyesinin hiç göndermediği, 5 ilçe belediyesinin ise bazı aylar dışında işyerleri üzerinden tahsil ettikleri vergiyi göndermediği belirtildi. Ayrıca belediyenin alması gereken bazı ilan ve reklam vergisini de ilçe belediyelerin topladığı, ilçe belediyelerinin otopark gelirlerini aktarmadığı, belediye sınırları içinde kira artışlarının yapılmadığı da bildirildi.