İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkeyi suç çeteleri, uyuşturucu baronları ve terör örgütlerinden temizleyebilmek için operasyon üstüne operasyon yapıyor, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermayeyi getirebilmek amacıyla diyar diyar geziyor ama iş yargıya gelince, soru işaretleri başlıyor.

Sayıları giderek azalan dürüst savcı ve hakimlerimizi ayırarak ve üzülerek belirtiyorum ki; bağımsızlığını kaybetmesi yetmiyormuş gibi, bir de bazı hükümlerin çıkar ilişkileriyle verildiğinin ortaya çıkmasıyla, yargıya duyulan güven neredeyse sıfırlanmış durumda.

Yarım asrı aşkın meslek hayatımda her şey aklıma gelirdi de, günün birinde yargının bu durumlara düşeceği asla gelmezdi!..

★★★

Şimdi soruyorum:

Siz yurt dışında yaşayan ve temiz yoldan edinilmiş parasını başka ülkelerde yatırıma dönüştürmek isteyen büyük bir girişimci ya da dev bir finans kuruluşu olsanız, kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü liderlerine 400 bin dolar karşılığında (Çoğu kez bu kadar da alınmıyor) vatandaşlık verilen ve yargısı bağımsız olmayan bir ülkeye paranızı getirir misiniz?..

★★★

Yargıya güven duyulmayan bir toplumda kamu düzeninin sağlanmasında büyük güçlükler yaşanacağını belirterek, şu özlü sözleri bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum:
■ Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
■ Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adil olmaları gerekir.
■ Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
■ Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.
■ Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.
■ Devletin hazinesi adalettir.
■ İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir.
■ Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.
■ Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.
■ Adaleti çiğneyenleri cezalandırmayan milletler, çökmek zorundadırlar.

★★★

Sivil toplumu ayakta tutan kurum; adalettir.
Güven duyulan adalet, herkes için gereklidir!..