Cumhuriyetin 100. yılına girerken ilk 10 yıl ve son 10 yılın din eğitimi ve din dersi kitaplarını karşılaştırmalı inceledim. Atatürk’ün dinine, milletine, vatanına bağlı ahlaklı nesil yetiştirme hedefi karşısında, AKP’nin, ‘Din, ırz, namus davacısı olma’ iddiasıyla ortaya attığı, dindar kindar nesil yetiştirme hedefi sadece 10 yılda çöktü. İlk 10 yılda, saltanat ve hilafeti kaldırılıp, tekke ve zaviyeler, medreseler kapatılıp, yeni nesil din eğitimine hazırlanıldı. Din dersi, şeyh hurafeleri ve uyduruk mucizelerden temizlendi. 12 yazarlı, 13 ayrı din dersi kitabı basıldı. İlkokul 1. sınıfta haftada 1 saat dersle başlayan din dersleri, 6. sınıfa kadar haftada 4 saate kadar okutuluyordu. Din derslerinde bundan 100 yıl önce ne öğretiliyordu?

AHİRETE HAZIRLANIN

Atatürk, ders kitaplarının her sayfasını bizzat okuyup, onayladı. 1923-1933 yıllarındaki din dersleri, 1. sınıf çocuklarına dini sevdirmek amacıyla 1 saat dersle başlatıldı. İlkokul 2. sınıfta, “Allahu Teâlâ Hazretleri’ne İman”, “Cenab-ı Hakk’ı asla hatırdan çıkarma”, “Allahu Teâlâ Hazretleri’ne karşı vazifemiz”, “Peygamber Efendimiz’e karşı vazifemiz”, “Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet’in izahı”, “Kuran-ı Kerim’e, meleklere, ahirete iman” gibi birçok konu var. Sözünde durmak, asla yalan söylememek, emanete hıyanet etmemek, kibirlenmemek, israftan kaçınmak, kötü söz söylememek, merhametli olmak ve hemen ölecek gibi ahirete hazırlanmak şeklinde değerler eğitimi verildi.

DERİNLİK İÇERİYOR

İlkokul 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıf din eğitimi müfredatı, şu andaki lise din dersi müfredatından çok daha ciddi bir din eğitimi ve derinlik içeriyordu. İlkokul 3. sınıfta Amentü’nün tafsilen izahından girilip, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Ziyaret-i Ravza-i Nebi’den çıkılmış. Müslümanlıkta cami ve cemaatin önemi anlatılıp, cemaate nifak ve siyaset sokmamak gerektiği anlatılmış. Namaz kılmak, abdest almak, sureler, dualar öğretiliyordu. “Hz.Peygamber Efendimiz’in hayatı, şefkat ve merhameti”, “Hz. Ömer’in adaleti” gibi konularla devlette adam kayırmacılığı günümüz tanımıyla ‘torpil’, hısım akraba kadrolaşmasının haram olduğu anlatılmış.

SENİ DİN DÜŞMANI

Atatürk’ü dinsizlikle suçlayıp, ‘Osmanlı torunuyuz’ diye ortalıkta nutuk atanlar, cumhuriyetin ilk 10 yıldaki din dersi müfredatı, Osmanlı dönemi din dersi müfredatının neredeyse birebir aynısı. Atatürk’ün emriyle kula tapınma, mucize bekleme, büyü, üfürük gibi hurafeler ders müfredatından çıkarıldı. 1950’lere kadar ki, CHP’nin tek parti iktidarı döneminde de içeriğinde ciddi bir değişiklik yapılmadı. Cumhuriyeti kuranlar, din düşmanı olmadığı gibi her çocuğa Kuran-ı Kerim ve İslamiyet’in erdemlerini öğreten nitelikli din eğitiminin öncüleridir. Milli, manevi değerlere, devletine, milletine bağlı, dini ve milli bayramları özümsemiş, vatan sevgisini içselleştirmiş nesiller yetiştirmeyi hedefleyerek başardılar.

AİDİYETİ YIKTILAR

AKP iktidarı, 10 yılda imam hatip sayısını 458’den 5 bin 144’e, imam hatipteki öğrenci sayısını 77 binden, 1 milyon 225 bine çıkarmakla övündü. İHL’lerde Japonca’dan Çince’ye 10 dil öğretip, Avrupa’dan Afrika’ya gezdirse de öğrenciler bu okulları istemedi. Çünkü İHL’de okuyan öğrencilerin yüzde 86’sı üniversite sınavını kazanamıyordu. İktidar, İHL müfredatını değiştirip yüzde 30 İslami ilimler ve yüzde 70 fen-sosyal dersi koydu. 2020’de 27, 2021’de 42 ve 2022 YKS’de 57 öğrenciyi ilk 100’e soktular ama liseler yine dolmadı. LGS’yi kazanamayanları İHL’ye zorla yerleştirdiler. Yerleştirildiler de ne oldu? Dünya çapında 500 bin öğrencinin katıldığı PISA’da, “Kendini okuluna ait hissediyor musun?’ diye sorusuna, İHL’li öğrenciler ‘Hayır’ dedi.

ALTI OK ÇARPTI

Atatürk’ün 1923’te kurduğu imam hatipleri, AKP iktidarı nitelikli din eğitimi veren okul olmaktan çıkardı. Manevi değerlerin yüksek bir sıçrama yapacağını savunan Erdoğan’ın, “Birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacak” iddiası, dünya malına yenildi. AK çocukların, milyonlarca liralık arabalı lüks hayatı, çoğu yoksul ailelerden gelen imam hatiplerdeki aç çocukların gelecek hayallerini ezip, geçti. Atatürk’ün 100 yıl önce kınından çıkardığı cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, inkılapçılık, laiklikten oluşan 6 oklu Türk Devrimi’ni, dindar kindar nesil yetiştirerek eğitimle yıkacağı sanrısına kapılan AKP’nin karşı devrimciği (!) sadece 10 yılda yıkıldı. Gençliğe Hitabe’deki, “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü gençler, aklına çaktı. Atatürk devrimlerinin dilini, dinini asırlarca özgür yaşam sigortası olduğunu bizzat musibeti yaşayarak öğrendiler.