Seçim ortamı ısınıyor.  Sende zaten saflık var; “yemin ile duaya inanır oy verirsin açılımı” yaşıyoruz. Belediye başkan adayını yanına alıp; “Gerçek Belediyecilik Yeminini” TV ekranından canlı okutuyor.

Son cümlesi:

“Namusum. Şerefim. Ve Kutsal Kitabımızın üzerine” yemin ederim. Cumhurbaşkanı, partisinden adayına “duasını ve yeminini” ezberinden söylettikten sonra da muhalefet partisi CHP’yi adres göstererek; “Bizden daha iyisini yapacak varsa buyursunlar” diye meydan okuyor! 

★★★

İşte meydan:

Asfalt döktük. Bulvar açtık. Öğrenci yurdu yaptık. Çalışan annelerin bebelerine kreşler kurduk. Kent yoksulluğu şehrimizi derinden vurmaya başlamıştı, kent yoksulluğunu hafifletmek için yardım kolisi dağıttık.

Aşevleri.

Kütüphaneler.

Otogarlar.

Metro istasyonu.

Nostaljik tramvay.

Raylı sistemler.

Otobüs alımları.

Metrobüs hatları.

Barajlar yaptık.

★★★

Sınır yok!

Sınırları aştık.

Hizmet için geldik.

Kentimizi depreme dirençli kılmak için projeler başlattık. Şehrimizin üniversiteleri ile kent yaşamını buluşturup, kucaklaştırdık. Arıtma tesisleri diktik; insanı, hayvanı, doğayı, çevreyi zehirlemekten kurtardık. Çöp dönüştürme tesisleri kurduk. Sağlıklı su getirdik. Kansere sebep olan asbest boru sistemini yeniledik. Yağmur suyu ishale hatları döşeyerek şehrimizi selden, su baskınından koruduk.

★★★

Şehrimizin zenginlik ve varlık yaratan kaynakları ile halkı buluşturduk; kent zenginliğinin bir avuç rantçı, rüşvetçi, partili, soyguncu, mafyalaşmış azınlığının elinde toplanmasını önledik. Kent gelirini ve zenginliğini kent insanına yaydık. Böylece hem kent işsizliğini düşürmeye çalıştık hem kadın emeğini kentin zenginleşmesine katarak aile gelirini yükseltemeye uğraştık. Yeni iş merkezleri açtık. Kentimizdeki zengin yoksul uçurumunu kapatmak için şereflice çalıştık. Geçen seçimde şehir halkı bizi tercih edip seçince; belediye gelirleri ile belediye harcamaları arasında büyük açık vardı.

Açığı kapattık.

Gelirleri artırdık.

Harcamaları kıstık.

★★★

Dikkatinizi verin.

Çok iyi dinleyin.

Biz asfaltın tonunu bizden önceki belediyeden ya da sınır komşumuz yerel yönetiminden çok daha ucuza mal ettik. Sağlıklı bir kıyaslama olsun diye dolara çevirerek kıyaslamayı siz halkımıza açıklıyorum:

Bulvarı.

Kreşi.

Yardım kolisini.

Aşevlerini, kütüphaneleri, öğrenci yurtlarını, otogarı, metro hattını, raylı sistemin kilometresini, nostaljik tramvayı, otobüs alımını, barajları, yağmur suyu ishale hatlarını, asbestli boruların değişimini üçte bir fiyata, bazılarını yarı fiyata mal ettik.

İşte liste!

İşte meydan!

İşte kıyas!

★★★

Metro hattını.

5’e mal ettiler.

3’e indirdik.

Barajı 10’a yaptılar.

Biz 8’e çektik.

Böylesine somut “hizmet ve iş yapma becerisi kıyaslamalı mal ediş tablosu” görmeliydik, duymalıydık. İktidar partisi adayları ile muhalefet adaylarını böylesine somut başarı üzerinden kıyaslayabilmeydik. “Bizden daha iyisini yapacak varsa...” diyen kabarmaların yanında; namus, şeref, dürüstlük, samimiyet, beceri, başarının somut örneklerini görmeliydik. İktidar yani Cumhurbaşkanı dua ile ve yemin ile kara şantajı bulamaç etti.

★★★

CHP’li belediye başkanları niçin meydanlarda kent halkına; “Metro hattını beşe mal ediyorlardı biz üçe indirdik... Bulvarı yediye mal etmişler... Biz dörde çektik... Su hattının döşenmesini biz yarıya düşürdük... Biz çalmadık... Çaldırmadık... Biz şerefli ve dürüst çalıştık... İşte belgeler” diye halkı aydınlatmıyorlar?

Kıyaslamalı tabloyu!

Gönderin.

Gazeteler yazsın.

TV’ler yayınlasın.

TEMA’dan deprem sonrası için uyarı!

TEMA Vakfı, deprem bölgesi kentlerde bilimsel araştırmalar yaptırdı ve sonuçları depremin 1. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü Hatay’da, toprak ve su varlıklarından alınan örneklerde salgın hastalıklar ve kanser gibi ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açma riski olan asbest, ağır metal ve bakteriyolojik kirlenme tespit edildi. TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, “Deprem sonrasında oluşacak milyonlarca ton enkaz atığının, çevreye ve insan sağlığına vereceği zararların önüne geçilmesi için yapılması gereken; il afet yönetim planlarının yanı sıra il afet atık planlarının hazırlanıp, kamuoyuyla paylaşılması ve afet sonrası hayata geçirilmesidir. Bu planlarda, ormanlık alanlar, sulak alanlar, tarım arazileri ve meralar gibi önemli doğal varlıklarımızı korumak için enkaz atıklarının nerelere dökülmeyeceğine dair katı kuralların konulması gerek” dedi.