Son tasarruf hokus pokusu dünya liderimizin imzası ile 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile yürürlüğe girmişti...

* Yurt içinde ve dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak.

* Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.

* Taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak.

* Makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek.

* Üst düzey bürokratlar ile belediye başkanları ve belediyelerdeki müdürler, ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan taşıtlardan yararlanacak.

* Alınacak taşıtlarda yeni araçlar yerine eski model araçlara öncelik verilecek.

* Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetler uzaktan erişim yöntemleriyle yapılacak.

* Günlük gazete alımı yapılmayacak.

* Kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

* Temsil ve ağırlama ödenekleri kullanılmayacak.

* Basın ve yayın organlarına ilan reklam verilmeyecek.

* Enerji kullanımı düşük ürünler tercih edilecek.

* Su kullanımında tasarruflu cihazlar tercih edilecek.

* Bedeli kurumlar tarafından ödenen mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü menfaat (örneğin uçuş milleri) şahıslarca kullanılmayacak kurumlara bırakılacaktı.

Bu ayrıntılı listedeki maddelerin birine bile uyulmadı, tam tersi söylenmiş gibi her türlü masraf katlandı!

Genelgeyi kimsenin takmadığını ancak üç yıl sonra fark eden dünya liderimiz derhal bi şeyler düşündü. Önceki gün saraydaki kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıktı, gıcır gıcır bir tasarruf paketi ve tasarruf yapılacak alanları teeek tek açıkladı...

“Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız, kamu olarak tasarrufa öncülük ve rehberlik edeceğiz. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız hem de bunu bütçeye yük oluşturmadan, hatta tasarruf ederek gerçekleştireceğiz. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül(olgunlaştırmak) ettirmek için talimatlandırdım” dedi.

Talimatlandırmadan sadece bir gün sonra, İstanbul Tabip Odası ‘kaliteli ve tasarruflu hizmetin nasıl yapıldığını’ açıkladı:

“Kamu hastanelerindeki yetersizlikler nedeniyle 3, 6, 12 aylık sürelerle ancak randevu alınabilirken, yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı 2022’de randevu süre aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya çekmişti. 5 dakikalık süre artık 2 dakikaya düştü!”

Tabip Odası’nın bu açıklaması ‘Türk tipi tasarruf başarısının’ net göstergesi...

2022’den önce bir doktor 10’ar dakika ayırdığı 50 hastaya bakarken, tasarruf tedbiriyle aynı doktor 5’er dakika ayırdığı 100 hastaya bakmaya başlamıştı. Bi tasarruf daha yapıldı, artık aynı doktor 2’şer dakika ayırdığı 200 hastaya bakacak!

Devlet bir doktora maaş vererek üç doktor hizmeti alacak iyi mi...

Sadece sağlığımızdan mı tasarruf edilecek peki?

Elbette hayır.

Erdoğan son talimatlandırmasında altını çizip “Kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız” diyerek ipucu verdi.

İpin ucunu sıkıca kavrayan Milli Eğitim bakanı mesela atanmayı bekleyen bir milyon öğretmen varken ne dedi, 20 bin öğretmen atayacağız!

Bu tasarruf işi tutar arkadaş, hatta başta bizi kıskanan Almanlar olmak üzere dünyaya örnek olur.

Bir doktor maaşı ile üç doktor hizmeti alıp millete kaliteli sağlık hizmeti ver şifa dağıt, bir öğretmen maaşı ile üç öğretmen hizmeti al fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştir!

Eee, boşuna dünya lideri demiyoruz!