Sayıştay, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılındaki faaliyetlerini denetledi. Sayıştay’ın raporunda çeşitli usulsüzlük ve aykırılıklar yer aldı. Raporda ayrıca, sahil bölgelerindeki işgal, kaçak yapı ve imar sorunlarına dikkat çekildi.

Antalya Konyaaltı sahilinde kangren haline dönüşen özel işletmelerin, yaz aylarında kendilerine tahsis edilen alanın dışına çıkıp vatandaşın ücretsiz kullandığı alanları işgal etmesi, Sayıştay raporuna girdi.

Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 Denetim Raporunda "Restoran, kafe ve büfe olarak işletilen alanlar proje, sözleşme ve şartnamelere aykırı olarak genişletilmiştir" tespiti yer aldı.“İŞGALLER ARTARAK DEVAM ETTİ”

Raporun devamında şu detaylara yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından irtifak hakkı kurulmak suretiyle kiralanan ve Konyaaltı Sahil Projesi olarak isimlendirilen bölgede yer alan, restoran, kafe ve büfe olarak işletilen alanların projesine, sözleşme ve şartnamelerine aykırı olarak büyütüldüğü, büyütülen bu alanlarla ilgili olarak Hazine ile Büyükşehir Belediyesi arasında, işgallerin önlenmesi için birçok defa karşılıklı yazışmalar yapıldığı ancak işgallerin artarak ve şekil değiştirerek devam ettiği anlaşılmıştır.Yapılan tespit ve değerlendirmelerde de her işletmenin işyeri çevresini işgal ettiği, ayrıca şartname ve projesinde şezlong alanı olarak koordinatları belirtilen yerlerde ikinci bir büfe ve bar açıldığı, bu alanların da müzikli yerlere dönüştürüldüğü böylelikle şartname ve sözleşmesine aykırı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazine ve Büyükşehir Belediyesi bu alanlardaki uygulamaları işgal olarak nitelendirmekle birlikte, işgallerin önlenmesi yerine aralarında ek protokoller yapmak suretiyle işgal edilen bu alanları meşru hale getirmişlerdir."

 “İŞGALLERİN MEŞRU HALE GELMESİNİN DE ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR” 

Raporun devamında ise şu bilgiler kaydedildi:

"Akdeniz Bulvarı kısmında ihale ile verilen alan 20 bin 538 metrekare, Beach Park kısmında 16 bin 990,08 metrekaredir. Bu alanlara ilave olarak, Akdeniz Bulvarı'nda işgal edilen alanların toplamının 4 bin 598,88 metrekare, Beach Park kısmında ise 16 bin 76,90 metrekare olduğu tespit edilmiştir.

Sonradan projenin metrajında yapılan artışların kalıcılığı, ihale öncesi şartnameyle getirilen kuralların da ihlali anlamına gelmektedir.Buna karşılık Belediye tarafından protokol dışı kullanımların gerek Hazine yönünden, gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesi yönünden yapılan izinsiz kullanımlarının ek protokol ile bedel karşılığı kiralanması ve ekonomiye kazandırılması gerekçe gösterilerek, Hazinenin istemi doğrultusunda Belediye ile Hazine arasında ek protokollerin yapıldığı görülmüştür.

Dolayısıyla yapılan işlemlerle Belediye, işgal edilen alanların izinsiz kullanıldığını kabul etmiş olduğu gibi yapılan protokoller ile işgal edilen alanların meşru hale gelmesinin de önünü açmıştır”

Netice itibarıyla işgal edilen alanların projesine, sözleşmesine ve şartname hükümlerine uygun hale getirilerek ek protokollerin feshi gerektiği vurgulandı.