Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, 2015 yılında dünyanın en eski ve en büyük antik tersanesinin keşfedildiği Mersin'e bağlı Silifke ilçesindeki Dana Adası'nda yeni keşiflere ulaşıldığını açıkladı.

Tersanede 294 çekek yeri tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Öniz, büyük gemilerin üretildiği yerin arkasında da filikalar ve sandalların da özel bir konstrüksiyonla yapıldığını gösteren yeni alanlara ulaştıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Öniz, şunları söyledi:

"300 gemi üretebilecek kadar büyük, yalnızca çekek yerleriyle değil, işlikleri, ibadet alanları, güvenlik kuleleri, bir kale yapısı ve buna benzer pek çok arkeolojik alt yapısıyla muhteşem bir tersane ortaya çıkartıldı. Böyle bir tersane Akdeniz'de günümüzden 2500-3000 sene öncelerinde tarihi değiştiren, denizcilik tarihinde çok büyük adımlar atılan bir şeyi ortaya koyuyor. Bu nedir? Örneğin Milattan Önce 5'inci yüzyılda Salamis Deniz Savaşları yaşanmıştır. Bu savaşlar Atina'da yaşandı. Bunlar Pers donanmasıyla Atinalıların yani Yunan donanmalarının yaşadığı savaştı.Perslerin kara bazlı bir toplum olduğunu biliyoruz. Kilikyalıların ise çok iyi denizci olduklarını biliyoruz. Persleri Milattan Önce 5'inci yüzyılda mobilize edenler, Kilikyalılar. Pers gemilerinin çoğunluğu yine Kilikya kıyılarında yapıldı. Bizim bugün Kilikya'da belgelediğimiz 300 gemiyi yapabilecekleri bu tersane Pers gemilerinin büyük bölümünün yapıldığı tersanedir diye düşünüyoruz."

Meşhur General Antigo'nun bir tersanesinin burada olduğunu, yine pek çok deniz savaşında Dana Adası'nda yapılan gemilerin kullanıldığını bildiklerini açıklayan Doç. Dr. Hakan Öniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonrasında meşhur Kilikya korsanları devreye giriyor. Milattan Önce birinci yüzyılda 1000 gemiyle Yunanistan'da 500 yerleşimi yağmalayan, hatta bir dönem Roma İmparatorluğu'na kafa tutan Kilikyalı korsanların gemilerinin çoğunluğunun Dana Adası üzerinde yapıldığını söyleyebiliyoruz. Bununla ilgili arkeolojik kanıtlarımız var."

"Son olarak yayımlanmış olan makalemiz büyük gemilerin yanı sıra bu gemilerin arkasındaki filikaların, sandalların da özel bir konstrüksiyonla gemilerin arkasında başka bir yerde yapıldığını gösteriyor."