Okurlardan mesaj yağıyor:

Akp durup dururken neden darbe tartışması açmaya çalışıyor?İzah edeyim.Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalaın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda...

Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış.

Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz.

Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.İinglç di mi?

Bıakn nısal da düüzgn oukdnuuz.Hem oukdnuuz.

Hem anladıınz.Drabe budur.Dhaa önce yazmııştm.

Trüban da bduur.Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “drabe” vyea “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin...

Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın.Koornavüris salgıınnda bışarasız omluşlar, geerçk ölü sayıılarnı akıçlamoyrlarmıış, üç kuurşluk msake dğaıtmayı bcereememişler, dloar ydei lria oulmş, sarmsağıın tneasi beş lria oulmuş, her dröt gnçteen brii isşiz gzeiyrmouş, Ptuin bzie fzüe döşmeiş, bzie praa veirsn diye Turmp’la pzarlaık yaplııyrmouş, meemlket müeltci kaıynyormuş, gazteeciler hpase tkıılmış, üvinersite snavıı flian...Hiç öenmi klmaaz.Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna “drabe” vyea “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın drabe konşuuursn.Kaafn alalk blulak oulr ama...

Akılnda bi tek trüban’la drabe klaır!Bilmiyorum anlatabildim mi.