“DEDI”... “Söyledi”...

Bu eylemler dışında “yaz­dı” üzerine değerlendirme­miz yok.

Düşünsel “çöldeyiz”, bir damla suya muhtacız ve “vaha” beğenmiyoruz!

Maalesef hiçbir şeyin önünü arkasını “görme” ça­basını göstermeyen, kusu­ru hep “ötekinde” arayan cehalet var karşımızda. Mesela: Vasatlık, Alev Alatlı’yı yaz­dıkları üzerinden değerlen­dirmiyor, ki okumuyorlar!

Oysa, “doğurmak” ne zorlu süreçtir, can acıtır...

Kendisi ve ülkesi gerçeği­ni arayan Alatlı, yazmadan önce çok “topladı”:

ODTÜ’de ekonomi-ikti­sat okudu...

Dünyanın önemli işletme fakültesine sahip Vanderbilt Üniversitesi’nde kalkınma iktisadı ve ekonomet­ri üzerine master yaptı.

Ivy League içindeki Dart­mouth College’de felsefe ve teoloji alanında dokto­ra çalıştı.

ABD’de öğretim üyeliği yaptı. İlahiyat ve mede­niyet üzerine yoğunlaştı. Solcu 68 Kuşağı eylemle­rine katıldı.

Türkiye’ye döndü; İstan­bul Üniversitesi İktisat Fa­kültesi ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptı. Kahire’de din çalışmaları­nı sürdürdü.

ABD’de de bu kez Ca­lifornia Üniversitesi’nde psikodilbilim/ dilin psiko­loji alanında araştırmalar yaptı. Berkeley Üniversitesi projesinde yer aldı.

Cumhuriyet gazetesin­de çalıştı.

Solcu aydınların kurduğu Türk yazarlar kooperatifi/ YAZKO’da başkan yardım­cılığı görevinde bulundu. Vs.

Sonra bilgisini ülkesine vermeyi görev bildi.

★★★

Fikri vicdanı hür Alev Alatlı, yaşadığımız “ku­raklık” döneminin verimli aydını oldu.

Yazdıklarında önceliği, büyük yalanlarla yaban­cılaştırılan sol ve sa­ğın ülkeden kopukluğuna verdi. Batılılaşma ezberini yıkmak istedi, sahici yerliliği savundu. Ülkenin kronikleşmiş toplumsal sorunlarına, fildişi kule­den değil içeriden, samimi tahlil çabasına girişti...

Or’da Kimse Var mı?” serisinin ilkini 1992’de yazdı: “Viva La Muerte”... İspanyol faşistlerin iç savaşta ölü­mü yücelten sözünden yola çıkarak, “emanet kafa” sol popülizmin gös­termelik nekrofili/ ölü seviciliği methiyeleri­ni eleştirdi. (Ki bu, 1986’da yazdığı “Aydın Despotiz­mi” çalışmasını edebiyata dönüştürmesiydi.)

Alatlı, 1993’te serinin üçüncü kitabını yazdı: “Valla Kurda Yedirdin Beni”... Sol ile siyasal Kürtçülük ilişkisini ele aldı. Solcu lümpen Kürtçü­lük üzerinden “arada kal­mışlığı” anlattı. “Bizi terör değil paçozluk dağıtacak.”

Serinin dördüncü kitabı “O. K. Musti, Türkiye Tamamdır”... Ülkücü hareketin nereden nereye dönüştüğünü yazdı.

Serinin son romanını yıllar sonra 2013’te kale­me aldı: “Beyaz Türkler Küstü.”

Kimine yöntemi sert gelebilir, çünkü “döverek” öğretmeye çalıştı!

★★★

Kalemi anahtar Alatlı tükenmeyen enerjisiyle, sorunların kaynağı her “ka­pıyı” açmak istedi:

İki serilik Schrödin­ger’in Kedisi (“Kabus” ve “Rüya”) romanlarında, “Yeni Dünya Düzeni tarika­tına” yenik düşmüş Türki­ye’yi anlattı...

Üç serili “Aydınlanma Değil Merhamet”, “Dünya Nöbeti”, “Eyy Uhnem! Eyy Uhnem!” eseriyle, Rusya ve Türkiye’nin Batılılaşma gibi ortak sorunlarını ele alan Gogol’un İzinde ki­taplarını yazdı. Alatlı, Av­rasyacı idi...

Dört ciltlik “Batı’ya Yön Veren Metinler”, beş ciltlik “Bize Yön Veren Metinler” serileri okullar­da ders olarak okutulacak nitelikte...

Hangi eserini hatırla­tayım. “Fesüphanallah”, “Hafazanallah” ve “Kadere Karşı Koyma AŞ” kitapla­rını bu köşede yazdım. Ha­karetlere maruz kaldım. Anlıyorum aslında:

-“Öğrenme alışkanlık­larımızı değiştirmek ko­lay olmayacaktır. Bireysel idrak bugünden yarına oluşmuyor. Sistemleştirilmiş malumatı kılçıklarından ayırmak sabır, ‘gerçek’e ulaşmak cesaret ve zaman istiyor” tespitinde bulun­du put kırıcı Alatlı...

-”Bu toplumda ‘biliyor olmak’ mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, ‘anlamak’ zorunda bırakır. Cahil, acıma duygusu uyandırır. Yıkıcılığı bağışlanır. Bu, onların lüksüdür...”

Yazımın özü şudur:

Alev Alatlı’nın parmağına değil, gösterdiğine bakınız! Kuşkusuz “kör” kalmak istemiyorsanız...