Aşağıdaki bilgileri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Yardımcı Doçent Faruk Levent ile Araştırma Görevlisi Esra Yazıcı’nın makalesinden ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dalı öğrencisi Adem Bayirli’nın doktora tezinden aldım.

Kök sebep nedir?

Onu arıyorum.

Türk öğrenciler 37 OECD ülkesi arasında matematikte 32, fen derslerinde 29, okuma becerilerinde 30’uncu sırada yer alırken Türkiye’nin en küçük şehrinden daha küçük bir ada devleti olan Singapurlu öğrenciler her alanda birinci oldular.

Singapur!

Birinci.

Türkiye!

Otuzuncu.

Neden bu sonuç?

★★★

Singapur eğitim için önce iki temel hedef tespit etti:

Düşünen okullar.

Öğrenen ulus.

Bu iki hedefe ulaşmak için de iki temel yol belirledi.

Daha fazla öğren.

En iyiyi talep et.

Singapur hedefine ulaşmak ve tuttuğu yoldan sapmamak için başlangıçta en iyi öğrencileri “öğretmenlik mesleğine” yönlendirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları da 100 yıl önce başlangıçta en iyi öğrencileri “öğretmen olmaya” özendirdi ve ülke sevgisini yüceltti. Fakat sonra ve özellikle son 22 yıl içinde Türkiye’de iktidar olanlar öğretmenleri aşağılayıp imamları öne geçirip “dindar ve kindar nesil” yaratmayı amaçladılar.

★★★

Singapur, okullarda görev alacak “kaliteli okul liderleri” ve dünyanın “en iyi öğretmenlerini” 

yetiştirmeye yöneldi.

Ve bunu başardı.

Okul liderleri ile öğretmenler Singapur öğrencisine; okul öncesinden başlayıp üniversiteleri bitirinceye kadar; “doğruyu yanlıştan ayırt etmek konusunda güçlü sezgilere sahip olmayı ve özgüveni yüksek kişi olmayı” öğrettiler.

Kendini tanı.

Bağımsız düşün.

Eleştirel bak.

Etkili iletişim kur.

Sorumluluk al.

Takım çalışması yap.

Yenilikçi ol.

Kontrollü risk al.

En iyiyi talep et.

Yüksek ahlaklı ol.

Doğayı koru.

Ve ülken Singapur’u hayatının merkezine koy ve asla ülken ile bağlantını koparma, kamu sorumluluğunu mutlaka yerine getir.

★★★

İyi öğretmenin Singapurlu öğrenciye; “takım halinde çalışma, yaratıcı düşünme, matematik becerisi, bir yabancı dili ana dili gibi öğrenme, fen ve sosyal bilimlerinde en yüksek hedeflere ulaşmayı” öğrettiği Singapur, PİSA sınavına giren öğrenciler arasında her alanda dünya birincisi oldu.

Türkiye yaya kaldı.

Matematikte 32.

Fen bilgisinde 29.

Okumada 30.

Türkiye!

Eğitimde dökülüyor.

★★★

Singapur; “Düşünen Okullar- Öğrenen Ulus” hedefini 1997 yılında ilan etti ve kendisini Asya kıtasının en seçkin ülkesi olma vizyonuna ulaştırmak için eğitim planlamasına geçti. Okul öncesi eğitimi 3 yaşından başlattı. 6 yaşına kadar çocuklara ana dil ve İngilizce becerilerini barındıran, temel matematik ve fen bilimleri kavramlarını içeren, problem çözme kabiliyeti ile yaratıcılığı geliştiren, araştıran, sorgulayan, sağlıklı yaşam, yurttaşlık bilinci ile çocuğa kendisi için ve diğer insanlar için en iyiyi isteme arzusunu öne çıkaran bu eğitim çizgisini sapmadan, sulandırmadan, siyasete alet edip dini istismar yapmadan izledi. Singapur din okulları da açtı. Din dersinde dinleri mukayeseli olarak öğretti ama “dindar ve kindar nesil” diye tutturmadı. Singapur Üniversiteleri de öğrencileri sadece partiden torpil ayarlayarak devlet sektöründe 2-3 koltuklu iş bulsunlar diye değil aynı zamanda “henüz keşfedilmemiş, tahmin bile edilemeyen meslek dallarında çalışma becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi” de ana görev bildi.

★★★

Türkiye’nin nüfusu 85 milyon. Singapur’un nüfusu 5 milyon. Singapur, Endonezya ve Malezya toprakları arasına sıkışmış küçücük bir ada devleti ve genişliği sadece 734.3 kilometre karedir. Türkiye dünyanın merkezinde, üç kıtayı birleştiren köprü, dünyanın en güzel doğası ve ikliminde 783.562 metrekare toprak büyüklüğünde... Kişi başına düşen milli gelir (GSYİH) Singapur’da 72 bin dolar, Türkiye’de 2023 tahminine göre 12 bin dolar. 5 Türk’ün üretimi ve yaratıcılığını toplasan ancak 1 Singapurlu ediyor. Singapur bu noktaya; “Düşünen okullar kurma ve dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirip öğretici yapma” becerisini göstererek ulaştı.

Türkiye!

Öğretmenini ezdi.

Öğrencisini de ezdi.

Halk da seyrediyor.

Muhalefet partileri ise dökülüyor. Halkın önüne hiçbir konuda bir vizyon, ilham ve hedef koyamıyorlar.