Türkiye’de eğitim kamudan ziyade velilerin yükünü sırtlandığı bir hizmet haline gelirken, bu durum ülkenin geleceği açısından önemli bir tehdide dönüşmüş durumda. Türk Eğitim Derneği (TEDMEM) OECD’nin hazırladığı son kapsamlı veri setini raporlaştırdı.

SON 3’TEN BİRİYİZ

Raporda, “Türkiye’de tüm eğitim kademeleri için, kişi başına düşen GSYH’nin yüzde 21’i öğrenci başına harcamalara ayrılmaktadır. OECD ortalamasında ise bu oran yüzde 26. Özellikle ilkokul ve ortaokul kademelerinde Türkiye’de kişi başına düşen GSYH’nin yalnızca yüzde 16’sı öğrenci başına harcamalara ayrılmaktadır” denildi Oysa Türkiye’de yükseköğretim öncesi eğitim kademeleri için yapılan toplam harcamaların yüzde 16’sı hane halkı yani veliler tarafından yapılıyor. OECD ortalamasında bu oran yüzde 7. Yani Türkiye’de eğitim harcamasında aslan payını veliler yükleniyor.  Öğrenci başına yapılan harcamalar eğitim kademelerine göre değişmekle birlikte Türkiye’de yapılan harcamalar tüm eğitim kademeleri için OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalıyor. Örneğin okul öncesi kademesinde öğrenci başına yapılan yıllık eğitim kurumları harcaması OECD ortalamasında yaklaşık 10 bin dolar iken Türkiye’de yapılan harcama bunun neredeyse yarısı.

Türkiye’de yükseköğretim kademesinde öğrenci başına yapılan harcama 9 bin 455 dolar ve 17 bin 559 dolar olan OECD ortalamasının oldukça altında. Tüm eğitim kademelerinde Türkiye, 5 bin 743 dolarlık harcama ile Meksika ve Kolombiya’dan sonra öğrenci başına en düşük eğitim kurumları harcaması yapan OECD ülkesi.

OECD’nin son raporuna göre Türkiye’nin eğitim karnesi kırıkÖğretmenin maaşı kariyeri ile artmıyor


Rapora göre, Türkiye’de mesleğe yeni başlayan bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç maaşından yalnızca yüzde 9 daha fazla maaş alırken OECD ortalamasında bu fark yüzde 64-67 arasında. Türkiye’de öğretmenlerin başlangıç maaşları OECD ortalamasına oldukça yakın, ancak bir öğretmenin alabileceği en yüksek maaş sıralamasında Türkiye sondan 4. sırada yer alıyor.