Çekmeköy Belediyesi; Ömerli, Sırapınar, Koçullu ve Hüseyinli mahallelerini kapsayan planların “ekolojik turizm alanları” başlıklı notunda dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

“Bu alanlarda konut yapılamaz” ifadesi iptal edilerek ekolojik turizm alanı olarak planlanan yerlerde ilgililerin talepleri doğrultusunda plan değişikliğine gerek duymaksızın 2 kat yüksekliğe kadar konut yapılmasına izin verildi.

Tarımsal ürün işletme alanlarında da ekolojik tarım alanlarını destekleyen işleme, ambalajlama, faaliyetlerinin yer alacağı soğuk hava deposu yapılmasına ilişkin plan notuna “ticari birimler” ibaresini ekledi.GEREKÇE: TURİZM GELİŞTİRMEK

Değişikliğin turizmi geliştirmek için yapıldığı savunuldu.

Söz konusu alanda nüfusun azlığı ile birlikte çokça sanayi tesisi bulunduğu, 3. Köprü bağlantı güzergahında kalmasının da turizmin gelişmesini olumsuz etkilediği belirtilerek “Özellikle son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık pandemisi nedeniyle doğal yaşam alanı içerisinde kalan bu alanlar gözde yerleşim alanları haline gelmiştir. Hem şehir dinamiğinin devam ettirildiği hem de doğa ile iç içe yaşamın sürdürülmesi adına talep edilen alanlar olması nedeniyle ekolojik turizm alanları, üzerinde az yoğunluklu konut alanları olacak şekilde yerleşim dokusu oluşturulması adına önemli ölçüde potansiyel taşımaktadır” denildi.

Yapılan değişiklik onay için İBB Meclisi’ne gönderildi.“İNŞAAT ALANI ARTAR, EKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇAR”

Kasım ayı oturumlarında oya sunulan plan değişikliğini inceleyen İBB Planlama Şube Müdürlüğü tarafından bir dizi uyarı yapıldı. Teklif ile planlama alanına yaklaşık 3 bin 457 kişilik kalıcı nüfusun getirildiği belirlendi.

Yapılan düzenlemelerin planlamanın eşitlik ilkesini zedeleyeceği, plan bütünlüğünü bozacağı, emsal teşkil edeceği, ulaşım, nüfus, yapı ve trafik yoğunluğunu arttıracağı uyarısında bulunuldu.

Nüfus-donatı dengesini bozan değişikliğin plan bölgesine ilave inşaat alanı getireceği ve kamu zararına yol açabileceği vurgulandı. Büyük kısmı özel mülkiyete ait olan parsellere ayrıcalıklı imar hakkı tanınmak istendiğine de dikkat çekildi.

Bölgeye getirilmek istenen konutların doğal kaynaklara, tarım alanlarına ve ormanlara etkisinin ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi.

Düzenleme yapılan alanların Çevre Düzeni Planı’nda “tarımsal niteliği korunacak alan” fonksiyonunda kaldığı ve yapılan değişiklik ile tarım alanlarının konut kullanımına açılmasının ekolojik sorunlara sebep olacağı, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceği belirtildi.

Uyarılara karşın, plan değişikliği İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.