[caption id="attachment_957548" align="alignnone" width="660"] Foto: Shutterstock[/caption]

Ekonomistler Platformu’nun yaptığı ankete göre imalat ve hizmet sektörlerinden profesyoneller,  Türkiye ekonomisi için en temel riskin erken seçim olduğunu düşünüyor.

Seçimden sonra daha büyük bir kriz mi olacak?

Seçimden sonra daha büyük bir kriz mi olacak?


Ekonomistler Platformu, Piyasanın Nabzı Araştırma sonuçlarını yayınladı. Ekonomistler Platformu tarafından ikincisi yayınlanan raporda, imalat ve hizmet sektörlerinden profesyonellere sektörel açıdan işlerin nasıl gittiği soruldu. Araştırmaya 436 kişi yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 54.2’si Temmuz ayında iş hacminin ortalamanın altında kaldığını ifade ederken, yüzde 33.5’i ortalama bir iş hacmine sahip olduğunu, yüzde 12.3’ü ise iş hacminin ortalamanın üstünde gittiğini belirtti. Katılımcılara Ağustos beklentilerinin de sorulduğu ankette alınan yanıtlara göre iş hacminin ortalamanın altında kalacağını beklediğini söyleyenlerin oranı yüzde 52,1’e geriledi. Ağustos ayında iş hacminin ortalamanın üzerinde olacağı beklentisine sahip olanların oranı ise sadece yüzde 11,9 oldu.

Yapılan araştırmanın sonuçları ise özetle şöyle:

Temmuz ayının ortalamanın altında gittiğini ifade eden katılımcıların sayısı yüzde 52.6 olurken, Ağustos ayı için katılımcıların yüzde 53.6’sı işlerin ortalamanın altında kalacağı beklentisini ifade etti.

Öte yandan Temmuz ayında işlerin ortalamanın üzerinde iyi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13.4’te kalırken, Ağustos ayı beklentilerinde ortalamanın üzerinde işlerin iyi gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 12.4 olarak görülüyor.

Bu anlamda imalat sanayi sektörlerinde Ağustos ayının Temmuz’a göre daha kötümser bir seyire sahip olacağı beklentisinin arttığı görülüyor.

Hizmetler sektörlerinden çalışmaya katılanların yüzde 55.7’si Temmuz ayının sektör için ortalamanın altında kaldığını ifade ederken, Ağustos ayının ortalamanın altında olacağını bekleyenlerin oranı yüzde 50.5 olarak görülüyor. Sektörün Temmuz ayında ortalamanın üzerinde iyi bir performans gösterdiğini ifade eden katılımcıların oranı yüzde  11.3 iken Ağustos beklentileri açısından ortalamanın üzerinde bir performans bekleyenlerin oranı yüzde 11.4 olarak gerçekleşti

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekonomistler Platformu Başkanı Başkan Yardımcısı Ertan Aksoy “Bir önceki ay olan temmuz ayı için bakıldığında ekonomik faaliyetler açısından yüzde 38 inin kötü,yüzde 15 inin çok kötü yanıtları verildiği görülüyor. Normal olarak değerlendirenlerin oranı ise 1/3’tür. İyi ve çok iyi olarak değerlendirenlerin oranı toplamda yüzde 12 olarak kaldı. Bir önceki ay için net olarak kötü bir tablonun olduğunu görmekteyiz. Araştırmanı çapraz analiz sonuçlarına bakıldığında Ağustos ayı için anlamlı bir farklılığın olmadığını, kötü gidişatın devam ettiğini görmekteyiz. Ekonomi için hayati başlıklardan biri istikrardır. İstikrar açısından bakıldığında önümüzdeki 3 ayda Türkiye ekonomisi için en temel risk sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 42’sinin erken seçim, yüzde 26’sının döviz kurlarındaki dalgalanma, yüzde 23’ünün de güvenlik sorunları dediğini görmekteyiz. Bu noktada araştırmanın yapıldığı dönem gereği de güvenlik sorununun hat safhaya çıktığının ve erken seçimin getirdiği istikrarsız, belirsizliklerle dolu ortamın piyasalar tarafından en büyük sorun olarak belirlendiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.