Elektrik ve doğalgaza yüzde 25’ten başlayıp yüzde 130’a kadar yükselen olağanüstü oranlarda gelen zamlar tüketicileri canından bezdirdi.

Tüketici Hakları Derneği (THD) elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto etmek için Kızılay’da yaptığı toplantıda, zamların geri alınmasını, enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılmasını, KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesini ve tüketici haklarına uygun enerji politikalarına dönülmesini istedi.

TÜKETİCİ SOYULACAK, ŞİRKETLER KAZANACAK

THD Başkanı Turhan Çakar, tüketicilere yönelik enerji soygununa dur demek ve zammı protesto etmek için bir araya geldiklerini belirtirken, “Yüksek elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak, şirketler kazanacak. Tüketicilerin evrensel haklarından olan ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ucuz akaryakıta erişim hakkı yüksek enerji zamlarıyla ayaklar altına alınmıştır” dedi.

Başkan Çakar Son elektrik zamlarıyla birlikte 4 kişilik bir hanenin aylık ortalama 230 kilowat saat elektrik tüketimi için ödeyeceği bedelin 211 TL’den 371,50 TL’ye yükseleceğini, dolayısıyla ortalama aylık elektrik tüketim bedelinin yüzde 76 zamlanacağını söyledi.AYLIK 825 LİRA

4 kişilik bir hanenin aylık ortalama doğal gaz tüketiminin 80.33 m3 olduğuna işaret eden Çakar, “Bu miktar Türkiye’nin soğuk bölgelerinde ve soğuk mevsimlerinde iki ile beş kat artmaktadır. Doğal gaza yapılan zam ile birlikte dört kişilik hanenin aylık ortalama doğal gaz gideri 181.3TL’den 226.6TL’ye yükselecektir. Bu hanenin aylık ortalama elektrik ve doğal gaz giderleri toplamı 598 TL olacaktır. Kış aylarında ise doğal gaz tüketimi ve gideri ortalama 2 kat artacağından dolayı bu bedel 825 TL olacaktır” dedi.

MAHKUM EDİLDİK

Başkan Çakar, özellikle de dar gelirli tüketicilerin yüksek elektrik – doğal gaz zamları ve fiyatları nedeniyle ihtiyaçları kadar doğal gazı ve elektriği kullanamayacağını, bu tüketicilerin soğukta ve karanlıkta yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. THD Başkanı Çakar, iktidardan şu taleplerde bulundu:

- Yoksulluk sınırının altında geliri olan ve hiç geliri olmayan hanelere örneğin aylık 230 kilowat saate kadar elektrik tüketen ve yaz aylarında aylık 30 m3’e kadar, kış aylarında ve soğuk mevsimlerde ise aylık 200 m3’e kadar doğal gaz kullanan yoksullardan elektrik ve doğal gaz ücreti alınmamalıdır. Hiç geliri olmayan hanelerin enerji gereksinimlerinin tamamı ise ücretsiz olmalıdır.

- Tüketicilerin mağduriyetine ve soyulmasına neden olacak olan yüksek enerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı ivedilikle iptal edilmeli, tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir.

- Elektrik ve doğalgazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV ile elektrikten alınan enerji fonu kaldırılmalıdır.

- Petrolün yüzde 98’den fazlası, doğalgazın yüzde 98’i, elektriğin yüzde 45-50’si ithal edilmektedir. İthalata dayalı enerji politikasına son verilmeli, güneş, rüzgar enerjilerine ağırlık verilmelidir.

- Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 80’i dağıtımın yüzde 100’ü özel sektörün elindedir. Şirketlerin amaçları kar etmek olduğundan hem doğalgaz hem de elektriğin fiyatı tüketicileri mağdur edecek düzeyde yükseltilmektedir. Mağduriyetin bitirilmesi için enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır.

[old_news_related_template title="Sigaraya zam: En ucuzu 21,50 TL'ye çıktı" desc="Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/01/04/iecrop/kapak-268_16_9_1633332288_16_9_1633353479_16_9_1641279538.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/sigaraya-zam-en-ucuzu-2150-tlye-cikti-6866326/"]