TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Meclis’te torba yasa görüşülürken AKP ve CHP’li milletvekilleri tarafından önerge verildi ve "Görüşülmekte olan kanun teklifinde yer alan yüzde 42.57 ibaresinin yüzde 49.25 olarak değiştirilmesini teklif ederiz" denildi. Önergenin gerekçesinde de "Sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklarını yüzde 49.25 oranında artırılarak sigortalı ve hak sahiplerinin refahlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadeleri yer aldı. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Kanuna göre, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak.

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.

Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.

Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.

Uygulama, kısa çalışma başlama tarihi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar hakkında da geçerli olacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRA OLACAK

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Kanuna göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.

EMEKLİNİN PAYI 5 YILDA DÜŞTÜ…

Önerge hakkında konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enflasyon doğrultusunda yüzde 37 olan zammın komisyonda yüzde 5 refah payı ile artırıldığında “Bu rakam yetmez, memur emeklileriyle aynı artış sağlanmalı” dediklerini hatırlatarak şunları söyledi:

* "O zaman dinlemediniz, şimdi düzeltiyorsunuz. Son bir yılda emekli maaşlarında 4 defa düzenleme yapıldı. Bu ülkede ocak ve temmuz aylarında en önemli konu emekli maaşına yapılacak zam. Çünkü iktidarınız döneminde emeklinin milli gelirden aldığı pay azaldı. 2019’da milli gelirden yüzde 8.5 alırken, 2023’te bu pay yüzde 6.7’ye düştü. Emekli sayısı artıyor, ama milli gelirden aldığı pay azalıyor."