Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022 yılına ait Yıllık Verimlilik İstatistikleri'ni açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, çalışan kişi başına en yüksek katma değer ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı’ sektöründe gerçekleşti.

Çalışan kişi başına en düşük katma değer ise 'Eğitim' sektöründe oldu.

ÇALIŞAN KİŞİ BAŞIAN EN YÜKSEK KATMA DEĞERLİ SEKTÖRLER

2022 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 204 bin 458 TL olarak ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘Bilgi ve İletişim’ sektörü 119 bin TL, ‘Gayrimenkul Faaliyetleri’ sektörü 105.707 TL, ‘Madencilik ve Taş Ocakçılığı’ sektörü 96 bin 866 TL ve ‘Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri’ sektörü 68 bin 11 TL ile takip etti.

2022 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 18 bin 38 TL olarak ‘Eğitim’ sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu ‘Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri’ sektörü 20 bin 496 TL, ‘İnşaat’ sektörü 23 bin 282 TL, ‘İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri’ sektörü 25 bin 312 TL ve ‘İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri’ sektörü 28 bin 263 TL ile takip etmektedir.

EN YÜKSEK KATMA DEĞER ARTIŞI GAYRİMENKULDE

2022 yılı için çalışan kişi başına katma değer endeksinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış yüzde 32,7 olarak ‘Gayrimenkul Faaliyetleri’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri’ sektörü yüzde 25, ‘Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler’ sektörü yüzde 7,2 ve ‘Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı’ sektörü yüzde 4,8 ile takip etti.

2022 yılı için çalışan kişi başına katma değer endeksinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 43,4 olarak ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘Madencilik ve Taş Ocakçılığı’ sektörü yüzde 21,1, ‘Eğitim’ sektörü yüzde 15,7, ‘Bilgi ve İletişim’ yüzde 12,5 ve ‘Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri’ sektörü yüzde 9,9 ile takip etti.

EN YÜKSEK BİRİM EMEK MALİYETİ EĞİTİMDE

2022 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 6,22 TL olarak ‘Eğitim’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri’ sektörü 4,63 TL, ‘Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri’ sektörü 4,47 TL, ‘Ulaştırma ve Depolama’ sektörü 3,94 TL ve ‘Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler’ sektörü 3,82 TL ile takip etti.

2022 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 1,06 TL olarak ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘Gayrimenkul Faaliyetleri’ sektörü 1,16 TL, ‘Madencilik ve Taş Ocakçılığı’ sektörü 1,91 TL, ‘Bilgi ve İletişim’ sektörü 2,30 TL ve ‘Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri’ sektörü 2,77 TL ile takip etti.

2022 yılı için birim emek maliyeti endeksinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış yüzde 211,1 olarak ‘Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı’ sektöründe gerçekleşti. Bunu ‘Madencilik ve Taş Ocakçılığı’ sektörü yüzde 116,3, ‘Eğitim’ sektörü yüzde 106,5, ‘Bilgi ve İletişim’ sektörü yüzde 101 ve ‘İmalat’ sektörü yüzde 92,9 ile takip etti.