Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri törenine katıldı. Beştepe'de gerçekleşen törende Erdoğan ödülleri sahipleri ve temsilcilerine takdim etti. 

Erdoğan şöyle konuştu:

- Kültür sanat faaliyetlerini, tüm kesimleriyle toplumu birleştiren, ortak hedefler etrafında bütünleştiren bir çimento olarak görüyoruz. Böyle olduğu için de kendimizi dar bakış açılarıyla sınırlandırmadan ülkemizin tüm değerlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Batı karşısında mahcup, kendi toplumuna karşı mağrur kesimlerden objektif bir değerlendirme, milli bir duruş zaten beklemiyoruz. Bununla birlikte şu gerçeğin de kabul edilmesi gerek. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirirken, medeniyet ve tarih mirasına da en önemli yatırımları yaptığı dönemi hamdolsun bizimle yaşamıştır.

"ARZU EDİLEN SEVİYEDE DEĞİLİZ"

- Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik. Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek, tefekkür etmek, özellikle ideolojik dayanışmanın ülkemize maliyetini tartışmak mecburiyetindeyiz. Kültür sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum.