Ankara’nın Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Hüseyin Gazi Dergahı, yalnız Alevi vatandaşlarımızın değil, Türkmenlerinde önemli bir dergahı. Her yıl binlerce kişi türbeyi ziyaret eder, yardımda bulunur. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na tahsisli olan dergah, uzun süredir dava konusuydu. Dava sonuçlandı, dergahın bu vakıftan çıkarılıp, Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi için taraflara tebligat yapıldı. Ancak, dergahı mevcut yönetim boşaltmaya niyetli değil. Yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklar.

Hüseyin Gazi Dergahı bilinir, tanınır ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ağustos 2022’de ziyareti öncesi Cemevi’nde bulunan Atatürk, Hz. Ali ve Mevlana’nın yağlı boya resimlerinin üzerlerinin kapatılıp, Kültür Bakanlığı’ndan getirilen çerçeveli resimlerin başka bir duvara asılması günlerce konuşuldu. Aynı dergah, bu kez iki Alevi Vakfı arasında “Tahsis kavgasıyla” gündemde.

“DERGAH BİZE TAHSİSLİ”

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yapılan tebligatta, Dergahı ve müştemilatının boşaltılması, dergahın Alevi İnanç Birliği Vakfı’na mahkeme kararıyla tahsis edildiği belirtildi. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen ile Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın türbe ve Cemevi ziyaretine eşlik etmişlerdi. Özmen ve Öz gelişmeleri bize şöyle anlattı:

“Taraf olmadığımız ve bu nedenle bizim için kesin hüküm niteliği taşımayan bir mahkeme kararına dayalı haksız ve hizmet kusuru niteliğinde olan idari bir işlemle, 15 Haziran 2022 tarihinde yapılan 10 yıllık tahsisimizin bitimine 8 yıl daha varken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs’ta yaptığı tebligatla 28 Mayıs’ta türbeyi tahliye etmemiz istenmişti. Mağduriyetimizi, ilgili kişi ve kurumlara ilettik. Ayrıca, adli ve idari yargıda da iki dava açtık. Türbe yerleşkesinde, bizim tarafımızdan 27 yıl önce yapılan ve halen kullanımımızda olan ve 30 milyon liraya yaptırdığımız 12 taşınmaz bulunuyor. Bunların yapımında ‘Bir dakikalık ve bir kuruşluk’ emeği olmayan başka bir vakfa, bizim tahsisimiz halen geçerliyken, tahsis yapılması halinde maddi ve manevi zararımızın telafisi de imkansız olacaktır.”

“KARARI UYGULAYIN”

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, 8 bin 800 m2 yüzölçümlü Hüseyin Gazi Türbesi ve Müştemilatlarının, Çevre Düzenleme Projesi kapsamında tanzimi, restorasyonunun yapılması kaydıyla, Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2020 tarihli kararıyla 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfına tahsisi yapıldı. Ancak, Vakıflar Meclisi 29.12.2021 tarihinde tahsis kararını iptal etti.

Alevi İnanç Birliği Vakfı yönetimi, tahsisi iptal eden Vakıflar Meclisi aleyhine Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava, 14.12.2023 tarihinde Vakıflar Meclisi kararı aleyhine sonuçlandı. Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik imzasıyla iki vakfa gönderilen yazıda süreç anlattıldı, mahkeme kararı hatırlattıldı. 15 gün içinde dergahın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesini istedi. 

Cumhurbaşkanının ziyareti sonrası Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Özmen ve Öz, “Devletinin ve milletinin her zaman yanında olduğunu” belirttikleri vakfın yalnız bırakılmamasını ve ivedilikle bu yanlıştan dönülmesini beklediklerini söylediler. 

Dergahın, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından boşaltılıp, Başkanlığını Faruk Ali Yıldırım’ın yaptığı Alevi İnanç Birliği Vakfı’na mahkeme kararı gereği devredilmesi gerekiyor. Bazı hukukçular kararın infazını kaymakamın 30 gün bekletme yetkisi olduğunu belirttiler.

“9 YILDIR İŞGALCİ KONUMDA”

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, aynı zamanda Ocakzadeler Meclisi’nin de başkanı. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım, Ocakzadeler Meclisi’nin, seçimden önce kurulduğunu, “Etkinlik” adı altında bazı imkanlar sağladığını iddia etti. Yıldırım süreci SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Çevre düzenlemesi ve restorasyon yapılması kaydıyla Hüseyin Gazi Dergahı vakıfımıza 20 Ağustos 2020 tarihinde 10 yıllığına tahsis edilmişti. Üç yılda hazırladığımız proje Anıtlar Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Dergah, masraf ve emeklerimiz sonucunda bize tahsis edildi. Ancak, hiçbir gerekçe gösterilmeden, Vakıflar Meclisi tahsis kararını 29 Aralık 2021 tarihinde iptal etti.

KURULUŞ AMACINA AYKIRI

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, yaklaşık dokuz yıldır işgalci konumundaydı. Anlattıkları gibi öyle değeri olan yapılar değil, toplumun yardımıyla gecekondu tarzı ayrı yerlerde odalar şeklinde yapılar var. Bunların çoğu da Hazine arazisine yapılmış. Dergahı kuruluş amacına aykırı şekilde kullandıkları için Vakıflar Genel Müdürlüğü onları o dönem çıkartma kararı aldı. Biz de o dönem dergahla ilgili proje yapmaya başlamıştık.

Projemizi tamamladıktan sonra bize tahsis yapıldı. Yer teslimi için tebligatlar gönderildi. Mevcut yönetim iki ay önce göreve geldi. Biz yıllardır Hüseyin Gazi’nin masraflarını çeken, hizmet eden bir vakıfız. Dışarıdan birisi değiliz. Elimde buna ilişkin bütün belgeler var. Dergahı kötü görüntü ve imajdan kurtarmak istiyoruz. Üç yıl süren davayı kazandık. Şimdi vakıfların bize yer teslimini yapmasını bekliyoruz. Projemizi de Ankara’ya yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Mevcut yönetim de destek verirse memnun oluruz. Güzel eseri Ankara’ya kazandırırız.”

Karşılıklı iddialar çok. Onlara hiç girmeyelim. Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi şu günlerde hayli hareketli olacak.