Türkiye’de sadece sıradan insanların değil en tepedeki yöneticilerin kaderi de paraya bağlıdır.

Ama para gelmiyor… 

Neden? 

Bir ülkede hukukun temeli olan bağlayıcı Anayasa Mahkemesi kararları bile dinlenmiyorsa dış sermaye neye güvenip gelecek?

Siyaset toplumu bölmüş ve bölmeye devam ediyorsa, ülkede toplumsal barış yoksa, sosyal ve ekonomik riskler tavan yapmışsa, Türkiye’ye para neden gelsin?

Rakamlara bakıp gerçeği görelim:

TCMB Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre devlet tahvillerine giren yabancı para miktarına bakın:

19 Ocak’ta 40,3 milyon dolar kaçmış, 
26 Ocak’ta 51,2 milyon dolar kaçmış,
2 Şubat’ta 14,5 milyon dolar kaçmış,
9 Şubat’ta 13,5 milyon dolar gelmiş,
16 Şubat’ta 60,4 milyon dolar gelmiş!

Şaka gibi değil mi? Bırakın gelmeyi giren kaçıyor, son iki haftada giren para ise milyon dolar seviyesinde… 

***

Peki Merkez’in rezervi ne durumda? 

22 Şubat itibari ile bilançoya baktığımızda 12,3 milyar dolar var. Ama swap denilen borç miktarı 70 milyar dolar. Borcu düşünce kasa eksi 57,7 milyar dolar!

1 yıl içinde ödemeniz gereken kısa vadeli borç nedir? 

226 milyar dolar!

Anlatmak istediğim şu, sermaye gelmiyorsa kur tam gaz yukarı çıkmaya devam edecek. Kur çıktıkça dış girdi maliyeti artacak ve ürün fiyatları yükselecek. Önceki yazılarımızda söylediğimiz gibi bütçe açığı 2,6 trilyon olacak. Bu açık da zamlar ve vergilerle kapanacak mı? Alın size yine enflasyon. 

Dahası var, yine önceki yazıda belirttiğimiz piyasadaki para miktarına baktığımızda da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçen yıl 17 Şubat’ta 8,8 trilyon olan büyüklük 16 
Şubat 2024’de 14 trilyon 381 milyara vurmuş…

Tarım ve sanayide üretim sorunlarını geçtim, size 3 tane aslanlar gibi enflasyonu kükretecek sorun yazdım…

***    

Gelelim bu işin Erdoğan ile ilgili kısmına: Enflasyon düşmeyince bir sorumlu, bir gerekçe olmalı ki başkana gölge düşmesin. Peki ekonomide sorumlu kimler? Şimşek ve Karahan ikilisi değil mi?

Merkez Bankası Başkanı diyor ki, enflasyon artarsa faizi bırak indirmeyi, artırabilirim bile. O zaman düşük faize alışmış sanayici ve ticaret odaları kazan kaldırmayacak mı? 

Şikâyetlerle sarayın kapısına dayanan yeniçeriler misali sadrazamın kellesini istemeyecekler mi? 

Hep söylüyorum, şirketler ucuz Arap/Afgan çalıştırarak kâr ettiklerini sandı; düşük faizli krediyi alıp onunla ithalat yapıp anlık kârlar yazdı ama inovasyon yapmadılar. 

Verimlilik ve rekabet güçleri azaldı. Şimdi kur artsın da mal satalım diye dua ediyorlar. 

Farklı ve teknoloji içeren bir ürün üretmekten acizler. Bu nedenle giderleri gelirlerini aşıyor…

Günah sadece ekonomik sistem içindeki bankalar ve firmalarda da değil. Osmanlıda saraya yakın tımarlı sipahiler ve arpalıkları vardı, şimdi de ranta, ihaleye, vergi indirimlerine, 3-5 maaşa alışmış kesim de kemer sıkmıyor, harcamaya devam etmek istiyor. 

Onlar da zamanı gelince yeniçeriye destek verecektir…

Erdoğan kendi eseri olan dışa bağlı sistem (yani yeniçeriler) ile Şimşek (yani sadrazam) arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak. 

Tarihe bakacak olursak Osmanlı sultanları, sadrazamı hep feda etmiş; böylece isyan duyguları biraz bastırılarak sarayın nefes alması sağlanmıştır.

Ne yazık ki tarih tekerrür edecek, kurda yeni rekorlar gelecek gibi gözüküyor.