Erdoğan diyor ki:
“Ben Türkçü değilim Türk’üm!”
Erdoğan 11 Ağustos 2004’te ne dedi:  “Ben Gürcü’yüm, ailemiz Batum’dan Rize’ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir.”
Erdoğan “Türk” müdür. “Gürcü” müdür? Açıklayayım:
- “Türkçülük” nedir?
“Türkçülük” deyince aklınıza kim geliyor; Ziya Gökalp.
Sosyolog olan Gökalp’in yazdığı “Türkçülüğün Esasları” eserini Erdoğan okumuş mudur? Okusa böylesine kavramsal hata yapmaz.
Gökalp’in “millet” tanımı şudur:
“Dilce, dince, ahlâkça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluk.”
Gökalp “milliyet” için ne ırk, ne de kan bağı arar. Ona göre, insan için, manevi varlık, maddi varlıktan önce gelir. Bu sebeple milliyette şecere/soy kütüğü aranmasını reddeder. Yalnız terbiyenin ve ülkünün millî olmasını önemser. Gökalp’e göre...
Türk terbiyesiyle yetişmiş Gürcü, Arap, Arnavut, Rum, Ermeni, Yahudi; Türk milletine mensuptur! Örnek verir Gökalp: “Büyük İskender diyor ki: Benim hakiki babam Filip değil Aristo’dur. Çünkü, birincisi maddi varlığımın; ikincisi manevi varlığımın meydana gelmesine sebep olmuştur.”
Gökalp’in “terbiyeden” kast ettiği kültür’dür... Ona göre, milletin kendi özünden- kaynaklarından ortaya çıkardığı milli kültür; din, ahlak, hukuk, iktisat, lisan, fen ve rasyonel (akılcı) hayatın toplamıdır. Dil, müzik, edebiyat vb. buna örnektir. Kültürü milli, medeniyeti ise evrensel olarak tanımlar.
Bu tanımda “ırkçılık” yoktur.
“Gürcü” Erdoğan bu tanıma göre “Türk”tür!
Şöyle konuşsa doğrudur:
“Ben Türkçü değilim, Gürcü’yüm!”

“Rabia” sembolü


Rabiatül Adeviyye (752-801)...
Basralı yoksul ailenin dör­düncü bebeği olarak dünyaya geldiği için, “dört” anlamına gelen “Rabia” adı verildi. Ço­cuk yaşta anne ve babasını kaybeden Rabia köle olarak satıldı. Bir kaç kez kaçma girişimlerinde bulundu, yara­landı, sonunda özgür kalmayı başardı. “Dişi aslan” namıyla tanındı.
İslam’ın ilk dönem kadın sufi şairlerden oldu. İlahi aşk öğre­tisi kendisinden sonraki sufileri önemli ölçüde etkiledi. Sanatı ve felsefesi 13. yüzyılın önemli isimlerinden Feridüddin-i At­tar’ın evliyaların hayatları ve sözlerini derlediği ünlü eseri “Tezkiret-ül Evliya” eserinde yer aldı.
Yıllar sonra...
Yıl, 2013...
Mısır’da darbeci Sisi aleyhta­rı gösterilerin merkezi Rabia­tül Adeviyye Meydanı oldu. Protestocular parmaklarıy­la “dört”işareti yapıyordu. Ve bunun adı “Rabia” idi.
İki anlamı vardır:
- Birincisi, direnen meyda­nın adına yapılan gönderme...
- İkincisi, Nasır, Sedat ve Mübarek’ten sonra dördün­cü cumhurbaşkanı olan -cezaevindeki- Muhammet Mursi’yi selamlama...
Anımsayınız:
O günler başladı Erdo­ğan “Rabia” işareti yapma­ya. Mursi’ye destek veriyordu. Ve fakat...
- Zamanla Batı dünyası Si­si’nin yanında yer alınca...
- Zamanla Batı dünya­sı “Ilımlı İslam”/Müslüman Kardeşler desteğine son verince...
Erdoğan, “Rabia” işaretinin anlamını değiştiriverdi! Baş­ladı “Rabia” sembolünün yeni anlamını söylemeye:
- Tek Millet...
- Tek Bayrak...
- Tek Vatan...
- Tek Devlet...
İyi, güzel, hoş da Erdoğan ne dediğinin farkında mı? Çünkü:
Erdoğan bu yeni “Rabia” tanımıyla, Türkçülüğün esasını dile getiriyor! Heyhat... Aynı konuşma içinde hem “Türkçü değilim” diyor, hem de “Türk­çülüğün esaslarını” sayıyor!
Sahi... “Kızıl Elma” sözünü unuttu mu?
Demirelvari, dün dündür...
Yaşasın demagoji...
Yaşasın pragmatizm...

Doğum yeri Rusya


Erdoğan, “Türkçülük” deyince ne anlıyor:
II. Abdülhamit karşıtlığı!
Erdoğan’ın düşünsel dünyasını biliyoruz; kavramlar değil, salt kişiler üzerinden siyaset yapıyor. Örneğin:
Ziya Gökalp, II. Abdülhamit’e karşıdır, o halde “Türkçülük” kötüdür! Bu kadar sınırlı politik bakışı var...
“Türkçülüğün” Rusya’da Çarlık rejimine/ pan-Slavizme başkaldırıyla doğduğunu bilir mi?
“Türkçülük”, İsmail Gaspıralı’dır.
“Türkçülük”, Sultan Galiyev’dir.
“Türkçülük”, Yusuf Akçura’dır.
“Türkçülük”,Cedit hareketidir.
Keşke Halit Kakınç dostumuz kitaplarını Saray Kütüphanesi’ne hediye olarak gönderse! Ya da meslektaşımız Salih Tuna Saray’ı ziyaretinde Erdoğan’a Atila İlhan’ın Türkçülük anlayışını anlatıverse!
Evet, Erdoğan politik duruşunu II. Abdülhamit’e göre belirliyor. Sanırım... “Madem ki” diyor; “II. Abdülhamit ‘İslamcılık/Ümmetçilik’ fikrini ortaya çıkardı; bizim yolumuz budur.”
İyi de... Arnavutlardan Araplara Osmanlı parçalanmasını “İslamcılık” önleyemeyince, “Türkçülük” akımı ortaya çıkmadı mı? Birliğin-bağımsızlığın “laiklik-dayanışmacılık/halkçılık” çatısı altında sağlanacağını düşündü Türkçüler.
Bu nedenle:
“Türkçülük”, Kuvâyı Milliye’dir.
“Türkçülük”, Müdafaa-i Hukuk’dur.
“Türkçülük”, yurtseverliktir.
“Türkçülük”, anti-emperyalizmdir.
“Türkçülük”, bağımsızlıktır...
Bugün... “Sandalcının Gürcü oğlu” Erdoğan, cumhurbaşkanı olmuş ise bu “Türkçülük” sayesinde kurulan ulus devletin sonucudur. Osmanlı Sarayı’nın “kaba, cahil, göçebe” dediklerinin tarih sahnesine “millet” olarak çıkmasıdır.
“Türkçülük”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisidir.
Erdoğan’ın “Türkçü değilim Türk’üm” sözü, son yıllarda “Türkçülüğü”, ırkçılık-faşistlik diye sunanların, ülkemiz siyasi iklimini ne derece etkilediğinin göstergesidir.