-Yaşam gücü, sağlık kaynağının kanalıdır.-

Doğumdan ölüme nice aşamaların, süreçlerin, kaynakların ve koşulların süzgecinden geçiyoruz. Sağlık ve güç yitimi, soğukluk, uzaklık, yalnızlık, umutsuzluk, düş kırıklığı zaman süzgecinden kalan artıklar, karanlıklardır. Gücümüz ve kıvancımız, varlığımızın kaynağı ve dayanağıdır. Görkemi anlayış, tutum ve davranışla yaşam biçimimizle yönelişimizin kazanımıdır. Mutluluk güneşi, sevgi, saygı ve bağlılıktır. Değerini bilmediğimiz en büyük olanakların başında sağlık ve zaman gelir. Ne var ki çoğumuz bunların bilincinde değiliz, özenden uzaktayız. Halbuki zaman, değerinin ölçülmesi güç bir kaynaktır. Kullanım yanlışlıklarının neden olduğu yıkımlar ve yitikler sayılmayacak kadar çoktur. Hepimizin yaşam hazinesidir. Ama en kötüye kullandığımız değerlerin başında gelmektedir. Boş sözler, gereksiz çabalar ve girişimler, kalkışmalar, saldırılar ve tembelliklerle aykırılıkların ortamıdır. Ancak, yitirdiğimiz konularda ve durumlarda pişmanlıklarla düşüncemizi açıklıyoruz. Akçalı değerler ve kazanımlar zaman yararının çok dışında, ötesinde kalır.

“Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik..” şarkı sözünde ve nice atasözü ile konuşmalarda dile getirilen zaman, yaşam değerlerimizin başında gelmektedir. Ne var ki iyiye kullandığımızı içtenlikle savunamayız. Seçkin ve çok önemli bir varlık değeri olduğunu unuttuğumuz çok oluyor. Zaman, akçalı varlıklardan da önemlidir! İş işten geçtikten sonra... Pişmanlık sözü zamana ilişkin yitimin üzüntüsünü vurgulamaktadır. İlişkilerdeki ölçü olarak da yaşamımızda özgün bir yeri vardır.

Kimileri “Neyi iyi kullanıyoruz ki zamana ilişkin yitimin önemini bilelim” diyebilir. Geçmişe ilişkin değerlendirmeler bir yaşam dersidir. Yanlışlarımızın birer ders olduğunu, yinelememek için düşünmemiz ve hatırlamamız gerektiğini de unutmamalıyız. Deneyimler, sakıncalı yinelemeleri önleme dersidir. Zaman, yaşam yaralarına sargı, çalışma ve çabalara ortamdır.