Evet-Hayır; ayakkabı kutusu ile ekmek sepeti arasındadır...
Evet-Hayır; Damat Ferit ile İzmir’de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin
arasındadır...
Evet-Hayır; padişahlık ile
cumhuriyet arasındadır...
Evet-Hayır; Derviş Mehmet ile Kubilay arasındadır...
Evet-Hayır; Sevr ile Lozan
arasındadır...
Sıradan bir “Evet-Hayır” değildir bu...

*

Evet-Hayır; kelle ile şehit
arasındadır...
Evet-Hayır; askerlik yapmaktan yırtmış cingözler ile o karlı dağlarda savaşan yiğitler arasındadır...
Evet-Hayır; “Milletin a...
koyacağız” ile “Ağacımı vermem” arasındadır...
Evet-Hayır; kulluk ile vatandaşlık arasındadır...
Evet-Hayır; ortaçağ ile 2017
arasındadır...
Evet-Hayır; emir ile hukuk
arasındadır...
Sıradan bir “Evet-Hayır” gibi
görme sakın...

*

Evet-Hayır; “g.tünün kılı olurum” ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır...
Evet-Hayır; yalan ile doğru
arasındadır...
Evet-Hayır; haram ile helal
arasındadır...
Evet-Hayır; cehalet ile ilim
arasındadır...
Evet-Hayır; karanlık ile aydınlık arasındadır...
Evet-Hayır; şu yalaka şaklaban ile Atatürk’ün askerleri arasındadır...

*

Sen bilirsin artık...
Hapishaneler insan almıyor...
Evet-Hayır; diktatör ile vicdan
arasındadır...
Evet-Hayır; nefret ile sevgi
arasındadır...

*

Talan edilmedik devlet malı,
satılmadık millet malı, çalınmadık
yetim hakkı kalmadı...
Evet-Hayır; dolar kasaları ile yetimin boş kumbarası arasındadır...
Evet-Hayır; yağma ile namus
arasındadır...

*

Bu cumhuriyet çok zor kuruldu... Her karış toprağında üst üste şehitler yatar... Ve hâlâ fidan gençlerimiz
can veriyorlar bu topraklar için...
Karar senin...
Sen bilirsin...
Evet-Hayır; sıradan değil...
Parsel ile vatan arasındadır...