-Yaşam varlık güneşidir.-

Yaşamda olan ve olmayan tüm canlıları kucaklayan bir ortam olan evren, yatağımız, baş yastığımız ve yorganımızdır. Hepimizi doyuran, barındıran ve koruyan kanatlarıyla sonsuzluk ortamıdır. İnançlar yönünden tanımı güç bir Tanrı kucağı, kolları ve yüreğidir. Doğum kaynağımız ve son yatağımızdır. Yaşam süremizde bize sunduğu olanaklarla varlığımızı sürdürüyor, yaşamımız sonlanınca da kucağında sonsuzluk uykusuna dalıyoruz. Mutluluklarımız, üzüntülerimiz, acılarımız, umutlarımız onun renkli, verimli kollarında sonuca ulaşıyor. Gömütlerimizi onun kucağıdır. Varlığımızın her yönden kaynağı olan evren Tanrı’nın sıcak göğsüdür. Güneşi, ay ve yıldızlarıyla renkli, verimli dünyamızdır.

Ne var ki bizim kucağımız ve yuvamız olan bu eşsiz değere gereken önemi verdiğimizi içtenlikle savunamayız. Ona yaklaşımlarımızdaki aykırılıklar ve çelişkiler kimi zaman utanç verici düzeye ulaşmaktadır. Çevremize karşı yükümlülüklerimiz, kendimize karşı sorumluluklarımız başlıca özen konumuz olmak gerekirken savurganlık biçimindeki tutum ve davranışlarımız yaşam karanlığımızın başlıca nedenlerinden biridir. Bitkilere, hayvanlara karşı yaklaşımlarımızdaki aykırılıklar, yetersizlikler ve anlayışsızlıklar yaşam karanlığımızın başlıca nedenlerinden biridir. Yalnız kendini düşünmek, kendinden başkasını düşünmemek büyük bir insanlık açığıdır. Ancak gereken değeri verdiğimizi içtenlikle savunamayız.

Değerbilirlikte kusurlu olduğumuz tartışmasızdır. Ne içinde bulunduğumuz ortamın, ne bu ortamı bize kazandıranların, ne de birlikteliğimizi ışıklandıranların değerlerini bildiğimizde birleşeceğimizi sanmıyorum. İlişkileri-mizdeki aksaklıklar, çarpıklıklar, bozukluklar ve tutarsızlıklar bizim yaşam karanlığımızın başlıca nedenleridir. Zamanı, yaşamı daha ışıklı, daha verimli, daha renkli ve yararlı kılmak istiyorsak kendi anlayış, tutum ve davranışlarımızı her zaman gözden geçirmeliyiz. Zaman, yaşam ve ortam en seçkin, en özgün, en anlamlı yaşam değerlerimizdir. Gösteriye, şatafata, üne, unvana değil, onurlu, sağlıklı, yararlı yaşama önem vermek yaşamın değerine yaraşır olmak demektir.