İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Koca, 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye'de 1347, Nurdağı'nda 2 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, Gaziantep genelinde can kayıplarının 3 bin 897'ye ulaştığını, Osmaniye'de ise toplamda 993 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Savaşta ve afetler karşısında gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış büyük millet olduklarını vurgulayan Koca, "Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı bir anda etkiledi. Fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem, toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları 'Büyük devlet ne demektir?' bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı." diye konuştu.

"GAZİANTEPLİ HASTALARDAN 25 BİN 276'SI TABURCU OLDU"

Gaziantep'te 16 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 toplum sağlığı merkezi, 167 aile sağlığı merkezi, sayısı 51'i bulan 112 istasyonları ve 104 sağlık evinin halen hizmet verdiğini aktaran Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla ikisi İslahiye'de, biri Oğuzeli'nde, biri Nurdağı'nda olmak üzere toplam 4 sahra hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan acil müdahale ünitelerinin sayısı 16'dır. Afet, yuvalarımızla depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu açıklamakta fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A ve B blokları ile Nurdağı Devlet Hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır, 5'i orta, 169'u az hasarlı durumdadır. 54'ünde hasar yoktur.

Gaziantep'te il genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 sahra eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede İslahiye ve Nurdağı'nda birer çadır eczane açılmıştır. Ayrıca, sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir."

Bakan Koca, depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalardan 25 bin 276'sının taburcu edildiğini, 656 hastanın tedavisinin serviste, 96'sının ise yoğun bakımda devam ettiğini aktararak, "Afetin yaşandığı ilk günden bugüne cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı 1994'tür. Gaziantep'te 340 bin 150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636 bin 940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil başvuru sayısı 177 bin 311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327 bin 596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki acil müdahale ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22 bin 202'dir." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, hafif yaralı olup tetanos aşısı yaptırmayan vatandaşlardan en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini istedi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ VAR MI?

Depremden etkilenen illerde halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Koca, bunların başında su kaynaklı sorunların geldiğini vurguladı.

Bakan Koca, özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümlerinin ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli, 60'ında yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu örneklerden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'unda mikrobiyolojik, 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında ısrarla vurgulamak isterim, Gaziantep'te, Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır."

"Salgın hastalık" riski gibi kritik konunun maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak üslup ve tarzla da dile getirildiğine dikkati çeken Koca, "Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden 'sendromik sürveyans' etkin şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır." dedi.

"HASTANE HARİCİ 61 SAĞLIK TESİSİNDEN 43'Ü HASARSIZ DURUMDA"

Osmaniye'deki eczane ve hastanelerin durumuyla sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Koca, kentte 4 devlet hastanesi, 64 aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonlarından 28'i, 38 sağlık evi, 5 toplum sağlığı merkezinin hizmetlerine aksatmadan devam ettiğini söyledi.

Sahra hastanesinde hastalarla aynı şekilde ilgilendiklerini vurgulayan Koca, şehre halen hizmet veren 202 eczane olduğunu kaydetti.

Koca, Osmaniye'de binası ağır hasar gören sağlık kurumunun, Bahçe ilçesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olduğunu dile getirerek, "İl genelinde, hastane harici 61 sağlık tesisinden 43’ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan biri ağır, 5’i orta, 12’si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servisler yatak doluluk oranı sadece yüzde 48’dir. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 59’dur. Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2 bin 565’i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi de yoğun bakımda devam etmektedir." ifadesini kullandı.

"OSMANİYE'YE SAYISI 7 BİNE VARAN SAĞLIK ÇALIŞANIYLA HİZMET VERDİK"

Bu afete karşı, Osmaniye’ye sayısı 7 bine varan sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerine işaret eden Koca, "Afetin yaşandığı ilk günden bu güne kadar 230 bin 944 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 121 bin 153’ü birinci basamak sağlık hizmetidir. Acil hizmeti sayısı 54 bin 845’tir. Kurulan 7 Acil Müdahale Ünitesi'nde ise 14 bin 345 hastaya müdahale yapıldı. Bahçe ilçemizde hizmet veren Sahra Hastanesinde 6 bin 648 hasta muayene edilmiştir." diye konuştu.

Bakan Koca, Osmaniye ve ilçelerinde kurulan çadırlarda bugüne kadar 25 bin 507 kutu ilaç dağıtıldığını ve 4 bin 510 depremzedeye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bilgisini vererek, "Yaralanmalar sebebiyle şartların zaruri kıldığı tetanos aşısı başta olmak üzere, aşılamada gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki bebek ve çocuk aşılamaları, belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir. Osmaniye ve ilçelerinde son 20 günde uygulanan toplam aşı dozu sayısı 10 bin 657’dir." şeklinde konuştu.

Halk sağlığı konusundaki hassasiyetlerinin deprem şehirlerinin her birinde bilindiğinden bahseden Koca, şunları söyledi:

"Bu konudaki kriterimiz bilimdir. Bu konudaki ciddiyetimiz, canı yanmış insanlarımızın talep ettiği ciddiyettir. Osmaniye'de su klorlama çalışmaları, suda bakiye klor ölçümleri depremin ilk günlerinden itibaren devam etmektedir. Bugüne kadar 2 bin 48 su örneği alınmış, 1825 su örneğinde klor oranı yeterli, 223 su örneğinde ise yetersiz bulunmuştur. Su örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde elde edilecek sonuçlar da hayati derecede önemlidir. Bu analizler için alınan 325 su örneğinden 214'ü uygun, 9'u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir. Gerekli önlemler alınmaktadır."

11 İLDE 11 BİNİN ÜZERİNDE BEBEK DOĞDU

Bakan Koca, sağlık camiası olarak, depremzedelere ulaşmak, hizmet vermek için UMKE'yle 112'yle, Mobil Sağlık Ekipleri'yle, gönüllüler ve görevlilerle adeta 10 kişi gücünde olmaya gayret ettiklerini dil getirdi.

Depremzedeler için yeniden organize ettikleri ALO 184 Deprem Sağlık Hattı'nın, gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade eden Koca, "ALO 184 hattını arayan depremzede hastamız örneğin biten ilacı için veya tedavi için bize başvurabilir. Bir hastaneye sevkini isteyebilir. İhmal etmişse, tetanos aşısının yapılmasını talep edebilir. Sürekli bakıma muhtaç hastası için destek alabilir. Tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyacını karşılayabilir. ALO 184, diyaliz hastaları, kemoterapisi aksayan, aksama ihtimali olan tüm depremzede hastalar için başvuru numarasıdır." diye konuştu.

Bakan Koca, ALO 184 Hattı'na son iki günde 7 bin 387 arama geldiğini, taleplerin yüzde 12'sini ameliyat dahil tedavi ihtiyacı, yüzde 5,5’ini ilaç ve aşı, yüzde 3’ünü tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacının oluşturduğunu aktardı.

Aramaların yüzde 4’ü aksayan kemoterapiyle ilgili olduğunu anlatan Koca, taleplerin neredeyse tamamını karşıladıklarını belirtti.

Koca, "yapıların depreme mukavemeti" konusunda sağlık kurumlarının daha da hayati önemi sebebiyle, Bakanlığın harekete geçtiğini, araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların boşaltılacağını bildirdi.

Adana Çukurova Üniversitesi'nin Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının, depremde orta düzeyde hasar alan yapılardan biri olduğunu hatırlatan Koca, bu hastanenin tadilatı bitene kadar Çukurova Üniversitesi kadrosunun Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hizmete devam edeceğini aktardı.

Koca, son 20 günde 11 afet şehrinde 11 binin üzerinde bebek doğduğunu, yeni doğan her bebeğin, kendilerine verilmiş umut olduğunu ve inşa edecekleri yeni hayatın sağlamlığında ölçülerinin onlar olduğunu sözlerine ekledi. (AA)