Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde 2024 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %139 artarak 768 milyar 968 milyon TL, bütçe gelirleri ise %113.5 artarak 617 milyar 249 milyon TL oldu ve bütçe açığı 150 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 646.9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29.6 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Ekonomik sınıflandırma bazında bütçe gerçekleşmeleri tablosu aşağıdaki gibidir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapılmıştı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %139 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında %5.7 iken 2024 yılında %6.9 olmuştur.

Bütçe giderlerinin dağılımına baktığımızda; Ocak 2024’te yapılan her 100 TL’lik gider aşağıdaki harcama kalemlerine belirtilen yüzdeler ile dağılmıştır.

- Cari transferler %37.1

- Personel giderleri %33.9

- Faiz giderleri %15.8

- SGK devlet primi giderleri %4

- Mal ve hizmet alım giderleri %3.5

- Borç verme %3.4

- Sermaye giderleri %2.4

- Sermaye transferleri %0.04

2024 yılı bütçe açık hedefi 2 trilyon 651 milyar 937 milyon TL olarak belirlenmişti. İlk ayda 150 milyar 719 milyon TL’lik açık ve faiz giderlerinin geçen yılın ocak ayında 21 milyar 359 milyon TL iken bu yılın ocak ayında 121 milyar 93 milyon TL’ye çıkması, bütçenin 2024 yılına kötü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ocak 2024’te gerçekleşen yıllık enflasyonun %64.86 olmasına rağmen, vergi gelirlerinin %104.6 oranında artması bu sonucun ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Ocak ayında faiz dışı harcamalarda %115.7, mal ve hizmet giderlerinde %36.5 ve sermaye giderlerindeki %82.7 oranlarındaki artışlar öne çıkarken, cari transferlerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da formunu koruyarak ilk ayda %94.5 oranında artması dikkate değerdir.

Bu arada devletin personel gideri olarak 1 ayda 260 milyar 250 milyon TL ödediğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Yine, SGK’ya Hazine yardımlarının Ocak 2023’te 67 milyar 220 milyon TL iken bu yılın ocak ayında 137 milyar 980 milyon TL olması 2024 yılının çok çetin geçeceğini gösteriyor.

Seçimden sonra vergi oran artışları ve ek vergiler muhakkak kapımızı çalacak.