Yeni bir ankete göre Z kuşağı ve Y kuşağı, mali durumları yüzünden eski kuşaklara kıyasla daha fazla uykusuz kalıyor.

Finansal hizmetler şirketi Empower tarafından ağustos ayında gerçekleştirilen ve 18 yaş ve üzeri 2 bin Amerikalıdan yanıt alınan bir ankete göre Z kuşağının yüzde 56'sı ve Y kuşağının yüzde 51'i mali durumlarının geceleri uykularını kaçırdığını söyledi. Bu oran, ankete katılan X kuşağında 37 ve baby boomers kuşağında yüzde 20 olarak ölçüldü.

KUŞAKLARDA FİNANSAL STRESİN NEDENLERİ FARKLI


Finansal stresin ana nedeni söz konusu olduğunda ise çarpıcı bir kuşak ayrımı ortaya çıktı.

Z kuşağı ve Y kuşağı katılımcıları konut konusunda çok daha stresli olurken, X kuşağı ve baby boomer katılımcıları için daha fazla finansal strese neden olan konular siyaset, enflasyon ve artan mal ve hizmet maliyetleri oldu.

Z kuşağı ve Y kuşağı katılımcılarının yüzde 67'si daha yüksek ev fiyatları ve mortgage (konut kredisi) oranlarının finansal streslerine katkıda bulunduğunu söyledi. Bu oran X ve baby boomer kuşağında yüzde 38 olarak açıklandı.

Nüfus sayımı verilerine göre ABD'de 2022 yılında ev sahibi olma oranı yüzde 65,8 olarak gerçekleşirken 39 yaş altı yetişkinlerin sadece yüzde 39'u bir mülke sahipti.

EV SAHİBİ OLAMAYACAKLARINA İNANIYORLAR


Diğer bir yandan emlak şirketi Redfin tarafından mayıs ve haziran aylarında 5 binden fazla kişiyle yapılan ankette de çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Anket sonuçları Z kuşağı ve Y kuşağı katılımcılarının yaklaşık üçte birinin mortgage oranlarının satın almalarına izin vermeyecek kadar yüksek olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Y kuşağının yaklaşık beşte biri ve Z kuşağının yüzde 10'undan biraz fazlası hiçbir zaman bir ev sahibi olamayacaklarına inandıklarını söyledi.