Geçen yıl bugünlerde seçim vaadi olarak gündeme gelen 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları yarın başlıyor.

Geçen yılın 150 bini ile bu yılın 150 bini aynı mı? Hiç oraya girmeyeceğim...

Bu parayı vermek için Aile ve Gençlik Fonu kurdular. Zira işin kritik noktası tam da burası... Sahi parayı nereden bulacaklar?

★★★

Yasa geçirdiler özel olarak. Yasasına göre bütçedeki petrol ve maden gelirlerinin her yıl yüzde 20’si bütçe dışına çıkartılıp bu fona aktarılacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 40’a çıkartabilecek.

Yurt içi ve dışından bağışlar yanında mevcut ve yeni kurulacak fonların gelirinden de gerçekleşen Aile ve Gençlik Fonu’na yüzde 10 pay aktarılacak.

Fon tüm vergi ve harçlardan muaf... Fona bağış yapanlar bağışın tamamını Gelir ve Kurumlar
Vergisinden düşecek.

Denetim dışı fon dilerse 6 ayda bir kamuoyuna gelir-gider açıklaması yapacak. Diler mi? Orası muallak...

★★★

Kısaca yeni bir örtülü ödenek... Bir fon gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin, bugün burada bütün olanlar, saklı, gizli sürüp gitsin tadında...

İnsanoğlu bu... Dün dediğini unutuyor bazen... Yok canım, Mısır’a gidip “katil” dediği Sisi ile buluşmasını kast etmiyorum.

İktidara gelirken bütçe dışı tüm fonları kapatıp bütçe disiplinini sağlamayı vaat ederken tam aksine bütçe dışı yeni fonlar kurup kendisine yeni kasalar yaratmasını söylüyorum.

İşsizlik Fonu’nu bilirsiniz... Yasaya göre “fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmü vardı. Yasayı kim taktı? Kredi versinler diye kamu bankalarına sermaye olarak aktı.

Geçen yıl İşsizlik Sigortası Fonu’nun 189.9 milyar TL’lik gelirinin sadece 21.7 milyar TL’si işsizlere ödenirken, 91.6 milyar TL’si çeşitli teşvik ve destekler adı altında işverenlere ödendi.

Hele iş başı eğitim parası adı altında işverene yollanan paralar var. Hangi işverene verildi? Kimi kim eğitti?

★★★

Bu fon kurma temiz iş... Vergi gibi topluyorsun, tepki çekmiyorsun. Canının istediği gibi istediğin yere harcıyorsun. Hesabı da kağıt üzerinde tutuyorsun. Âlâ valla...

Görürsünüz iki gün sonra gençlere yapıyoruz diye başlayacaklar inşaatlara... Milyarlık kaynaklar iktidarın hedeflediği proje, teşvik, ihale için kullanılacak.

★★★

Hele Varlık Fonu... Tam bir oksimoron örneği... Varlık Fonu’nun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Bizde var mı? Yok!

Fonun adı “Varlık”, varlığı “borç”... Yokluğun adını varlık yaptık ya, helal olsun valla bize...

Daha geçen hafta 500 milyon dolarlık yurt dışı borçlanmasını yüzde 8 faizle yaptı. Güzelliği bütçede borç olarak görünmemesi...

Nitekim fona devirler devam edecek. Fon paraları kim bilir nereye gidecek?