Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 216 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Denizbank şube müdürü sanık Seçil Erzan ve sanık Ali Yörük hakkında tutukluluk durumlarının devam edip etmeyeceği konusunda inceleme yapıldı.

Dosyayı inceleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların üzerine yüklenen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmas, delillerin tam olarak toplanmamış olması, sanıkların üzerine yüklenen suça yasada öngörülen yaptırımın üst sınırına göre adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

AVUKATLARIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Seçil Erzan hakkında “zimmet” suçundan verilen takipsizlik kararına ilişkin yapılan itiraz reddedildi...Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararının ardından, müştekilerin avukatları takipsizlik kararına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, avukatların itirazının reddine karar verdi. Kararda, 19 Ekim 2023 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığının belirtildiği kaydedilerek, bu hususun muhakeme şartı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hakimlik, BDDK’nin “Kanunun 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına” dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediğini belirterek, itirazın yerinde olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

DAVA DA AÇILMIŞTI

Öte yandan mağdur avukatları tarafından BDDK kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.