Ankara'da temsilciliği olan Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Mayıs-Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde ve 3 bin 243 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği "Türkiye Gençlik Araştırması 2021" çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Gençlere göre ülkenin bugün ve gelecekteki en temel sorunları arasında ekonomik çöküntü, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı başta geliyor.

Gençlerin yüzde 82.9'u "Türkiye'de gelir dağılımının dengesiz olduğunu, eşit olmadığını" söyledi. Türkiye'de gelir dağılımının dengeli ve eşit olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.8 olarak açıklandı.

İŞSİZLİĞİN NEDENİ ADAM KAYIRMACILIK

Araştırmaya katılanların yüzde 87.3'ü "Türkiye'de çok fazla işsizlik var" görüşünde. Gençler, işsizliğin birinci nedeni olarak "adam kayırmacılık ve torpili" gösterirken, yüzde 64.1'i de "kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakate göre davranılmadığını" düşünüyor.

Gençlere memnuniyet ve mutluluk durumları sorulduğunda yüzde 55.2'sinin "şimdiki yaşamından ne tam olarak mutlu ne de mutsuz olduğu" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 25.8'i ise şimdiki hayatından hiç memnun olmadığını, aksine mutsuz olduğunu ifade etti.

Araştırmanın en önemli bulgularından biri "İmkânınız olsa Türkiye'de mi yaşamak istersiniz yoksa başka bir ülkede mi?" sorusuna verilen yanıtla ortaya çıktı.

ALMANYA'DA YAŞAMAK İSTİYORLAR

Gençlerin yaklaşık yüzde 72.9'u fırsat verilse veya imkânı olsa Türkiye dışındaki bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. Bu grubun ilk tercihi yüzde 30,6'lık bir oranla başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri. ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri de verilen yanıtlar arasında.

Başka ülkelerde yaşamak isteğinin motivasyonlarına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 32,4'lük bir oranla, "Oradaki yaşam koşullarının Türkiye'deki yaşam koşullarından daha iyi olması" gerekçesi yer alıyor. Gidilecek ülkede insan haklarının daha gelişmiş olması, daha fazla özgürlük olması ve Türkiye'de iş sorunu ve orada daha kolay iş bulabileceği gerekçeleri de sıralanıyor.

YÜZDE 48'İ CUMHURBAŞKANI'NA HİÇ GÜVENMİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 48'i Cumhurbaşkanı'na "hiç güvenmediğini" yüzde 10.8 "güvenmediği ifade etti. Yüzde 8,9'luk bir grup Cumhurbaşkanı'na "çok güvendiğini," yüzde 10.5'lik diğer bir kesim ise "güvendiğini" söyledi.

[old_news_related_template title="Gençlerin hayali yurtdışına ‘kaçmak’" desc="Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı son 1 yılda 2 puandan fazla artarak yüzde 28.3’e ulaşırken, gençler kendileri için kalifiye iş yaratamayan ülkelerinden kaçıp yurtdışında yaşamanın hayalini kuruyor." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/05/19/iecrop/z-kusagi-gencler-maske_16_9_1621383862.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/genclerin-hayali-yurtdisina-kacmak-6438433/"]

[old_news_related_template title="Gençlerin %61’i umudunu ‘yurtdışına göç’e bağladı" desc="Yapılan son araştırmaya göre “daha iyi bir yaşam için göç etmeyi” tercih edeceklerini söyleyen gençlerin oranı yüzde 61’i buluyor. Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı sadece % 13." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/11/13/iecrop/13_16_9_1576800989_16_9_1636834187.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/genclerin-ai-umudunu-yurtdisina-goce-bagladi-6767568/"]