Gelir Vergisi mükellefleri için, mart ayı vergi ayıdır. Ülkemizde, faal Gelir Vergisi mükellef sayısı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2.478.134 ve basit usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellef sayısı ise 833.417’dir. 7338 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/A maddesine göre kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları Gelir Vergisi’nden istisna edildi. Dolayısıyla basit usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri 2023 yılı gelirleri ile ilgili 2024 yılı Şubat ayında vermeleri gereken yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini vermediler. Sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef sayısının 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2.266.450 olduğu ve 2023 yılında toplam 1.900.000 TL’nin üzerinde ücret geliri elde edenler ile menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları nedeniyle beyanname verecekler de dikkate alındığında; Mart 2024’te beyanname verecek mükellef sayısı, 5 milyon civarında olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı bütçe vergi geliri tahsilat hedefinin %16’lık bölümünü, Gelir Vergisi’nden yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılı Gelir Vergisi tahsilat hedefi 1 trilyon 188 milyar 853 milyon TL olup, beyana dayanan Gelir Vergisi tahsilat hedefi ise 79 milyar 480 milyon TL’dir.

Verilecek beyannameler ile ilgili 5 milyon vatandaşı ilgilendiren konular:

 1. Gelir Vergisi’ne tabi
  gelirler nelerdir?
 2. Mesken kira gelirleri
  nasıl beyan edilecek?
 3. Gerçek gider yönteminde
  indirilecek giderler nelerdir?
 4. Ücret geliri elde edenler

beyanname verecek mi?

 1. Hangi menkul sermaye iradları için beyanname verilecek?
 2. Evini satan vergi ödeyecek mi?
 3. Eurobondlardan elde edilen gelirler beyan edilecek mi?
 4. Yıllık beyannameye dahil
  edilen gelirlerden yapılacak
  indirimler nelerdir?
 5. Özel eğitim ve sağlık
  harcamalarının kapsamı,

gibi birçok konu başta olmak üzere; Gelir Vergisi ile ilgili beyanname öncesi özet bilgileri, okurlarımızla bu
köşede paylaşacağım.

“Gerçek Kişiler İçin Beyanname Rehberi 2024” yazı dizimiz ile ilgili olarak, SÖZCÜ okurlarından mail yoluyla gelen soruları da zaman zaman köşemde yanıtlayacağım.

İLK YAZI YARIN