GSB personel alımı duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Başvuru tarihileri açıklanmazken, kılavuzunda yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

GSB PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan antrenör alımlarında başvuru şartları şu şekildeydi;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.