-Mevsimler doğanın rengidir, yaşam değişikliğidir.-

Yeryüzünün saymakla bitmez güzellikleri doğanın renkleriyle yansımakta, ürünleriyle yaşamımıza güç katmaktadır. Ne var ki insanların kötü kullanmaları kimi yıkımlara ve bozulmalara neden olmakta, varlığımızın kaynakları, geleceğimizin verimli ocakları açılımlarını bu yıkımlarla doğal biçimde sürdürememektedir. Siyasal, sanatsal, bilimsel birçok alanda göz kamaştırıcı yapıtlar ve değişik seçkin ürünlerle uygar ortama katkıda bulunan insanlar olumsuz davranışlarıyla da doğaya kötülük yapmaktadırlar. Denizleri, akarsuları, gölleri, dereleriyle, verimli ovaları, görkemli dağlarıyla bir doğa müzesi olan yurdumuz gelişigüzellik ve özensizlikle gölgelenmektedir. Yurttaşlık yalnız ülkede yaşamak değil, insanlardan başlayarak tüm yararlı katkılarda bulunmak, özveriyle ve dayanışmayla sorunların çözümünden her alanda gelişmenin koşusuna katılmaktır. Caddelerin, kaldırımların, alanların, tüm çevrenin temizlik ve düzeni yurttaşlık sorumluluğunun göstergesidir.

Yurdumuz, ulusal kucağımız, kutsal barınağımız ve yuvamızdır. Geçmişimizi barındıran, bize kollarını açan toprak hepimizin anasıdır. Toprağın insanlara açık göğsü ne var ki kötü kullanmalarla yara almaktadır. Uğruna şehitler verilen verimli alanlarımız aykırı yapılanmalarla, sulama yetersizliğiyle, bakımsızlıkla yaraşır olduğu ilgiyi görmemektedir. Kötü şehircilik ve siyasal yatırımcılıklar, yaşam alanlarını, verimli yerleri karartmakta, çölleştirmektedir.

Kimi yöneticilerin kendileri ve çevreleri için tasarlayıp uygulamaya çalıştığı yapılanmalar, parasal getiriler için kötüye kullanılan topraklar kullanım kötülükleri ve yetersizlikleriyle kararmıştır. Oysa yeşillik, verimlilik belirtisi olarak yaşam tadı duyuran bir renktir. Çıkar ve yarar güdüsü insanların en kötü alışkanlıklarından, zayıflıklarından biridir. Toprağı iyi kullanmamak, yaşam koşullarını bugünden yarına göz ardı etmek demektir. Bu da insanlık karşıtlığıdır.

İnsanlar yetersizlik nedeniyle, kendilerini herkesten önce düşünme alışkanlığıyla, çalışma ve özveri bir yarar sağlamadıkça, yeğlemedikçe varlık değerlerine yaraşır olamazlar. Çocukluktan tüm eğitim süresince insanlık konusunda yeterli bilgi edinmek, gereklerini kendini açarcasına yerine getirmeye çalışmak bir yaşam ilkesi olmalıdır. Çevresine yararı dokunmayan bir kimsenin yaşamı güneşli olamaz. Çıkar ve kişisel yarar bir insan için en küçültücü düşünce ve tutumdur. Toplumsal yaşama katkının en belirgin yanı örnek tutum ve davranışlar içeren örnek bir yaşamdır. Ahlak, kişilik, eğitim ve bilgi bunun kaynağı ve dayanağıdır.

BAŞSAĞLIĞI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınıf arkadaşım ve değerli dostum Necmettin CEVHERİ’ye Tanrı’dan engin rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.