Sözcü Plus Giriş
GALERİ Türkiye'nin ilk barajı: Topuzlu Bendi 8 Temmuz 2020 11:06
1 İstanbul'daki Belgrad Ormanları'nda bulunan “Sultan Ahmet” ya da öteki adıyla "Topuz Bendi" Barajı, 1619 yılında Osmanlı Padişahı III. Ahmet tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk barajı.
2 Son Halini II.Mahmut’un yaptırdığı tamiratla alan baraj, toprak ve kaya dolgudan yapılma ve yüksekliği, 9 metre 91 santimetre.
3 Uzunluğu 64,5 metre olan bu bent, yaklaşık 70.000 metreküp su tutma kapasitesine sahip.
4 Göldeki fazla su ise bentin diğer tarafından tahliye ediliyor.
5 Karadeniz üzerinden kuzeyden esen rüzgarların beraberinde getirdikleri yağışı ilk olarak bıraktıkları yer olan Belgrad Ormanı, Haliç’i besleyen iki ana dereden biri olan Kağıthane Suyu’nun kaynağı.
6 Bu kaynağı oluşturan tali derelerden bazılarının vadilerinin önü yüksek duvarlarla kapatılarak yapay göller oluşturulmuş. Bu yapılar “bend” olarak adlandırılmış.
7 Bu bentlerin bakımları da 'Su yolcular' olarak adlandırılan kişiler tarafından yapılıyordu.
8 Su yolcuları, bölgedeki su bentleri, su yolları ve benzeri yapıları içeren bu sisteminin günlük işleyişini sürdürebilmesi için çalışıyor, geçimlerini halktan temin ettikleri bağışlarla sağlıyorlardı.
9 Su yolcular, Osmanlı döneminde bölgeyi her gün karış karış gezen ve su yollarının açık tutulması için gerekli müdahaleleri ve bakımları yapıyorlardı.
10