Birbiri ardına gelen zamlara hekim maaşları da yetişemez oldu. Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur yüksek enflasyon ve sürekli artan döviz kuru yüzünden sağlık çalışanlarının maaşlarının eriyip alım güçlerinin düştüğünü belirterek, “Geçinemiyoruz” dedi.

Dr. Uğur, ortalama bir hekim maaşıyla 2004 yılında 55 çeyrek altın alınırken bugün pandeminin ağır şartlarında hekimlerin 8 çeyrek altına bir ay çalıştırıldığını söyledi. Dr. Uğur’un yaptığı hesaba göre, 2004 yılında 18 çeyrek altına karşılık gelen hemşire maaşı bugün 2.7 çeyrek altına, 29 çeyrek altın olan sağlık teknikeri maaşı 5 çeyrek altına, 24 çeyrek altın olan sağlık memuru maaşı da 3.3 çeyrek altına düştü.

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur


Başkan Derya Uğur, sağlık çalışanlarının resmi bordrolarının yaşanan dramı bütün açıklığıyla gözler önüne serdiğini, örneğin kayıtlı hasta sayısı binin altında olan bir aile hekiminin bordrosundaki net maaşının 3 bin 968 lira, hemşirenin de 3 bin 300 lira olduğunu söyledi.

MAAŞLAR ARASINDA UÇURUM VAR


Bordroları tek tek gösteren Dr. Uğur, “Aile hekimleri arasında 18 bin lira maaş alan da 4 bin liranın altında maaş alan da var. Hastanelerdeki hekimler de dahil ortalama hekim maaşı 10 bin lira civarında. Ancak aile sağlığı merkezlerindeki kayıtlı hasta nüfusa göre yapılan ücretlendirme sistemi olağanüstü maaş uçurumlarına yol açıyor. Sağlık çalışanları ek ödeme değil, maaşa da yansıyan tek ödeme talep etmektedir” dedi.

Başkan Uğur, pandemi boyunca ‘sağlık çalışanlarının haklarını ödeyemeyiz’ denildiğini, bordrolara bakınca haklarının gerçekten ödenmediğinin görüldüğünü söyledi.

MAAŞLAR O KADAR DÜŞÜK Kİ…


Başkan Derya Uğur, kamuda görevli personellerin aylık gelirlerinin diğer kurumlarda çalışan emsal memurlardan düşük olması durumunda aylık mahsuplaşma sisteminin devreye girdiğine dikkat çekti. Dr. Uğur, “Sağlık çalışanlarının maaşları o kadar düşük ki, bu sistem ne yazık ki pek çok sağlık personeli için devreye girmektedir. Sağlık çalışanlarının aldıkları maaşın ne derece az olduğunun açık bir göstergesi olan mahsuplaşma kamuda en az maaşı alan memurun sağlık çalışanı olduğunun da bir göstergesidir” dedi.