CHP'li Umut Oran’ın CİMER'e yaptığı başvuru üzerine, Atatürk’ün isteği ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan sanatoryumun ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunun tepkisine neden olan tahsis kararı; Türk Toraks Derneği, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İstanbul Barosu Başkanlığı ve İstanbul Tabip Odası tarafından mahkemeye taşınmıştı. Heybeliada Sanatoryumu binasının da bulunduğu, mülkiyeti Hazineye ait arazinin kiralanmasına ilişkin karar ile bu taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin işlemin iptali için İstanbul 14.İdare Mahkemesi’nde iki dava açılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'ne karşı açılan davalarda, mahkeme tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde ara karar verildi.

1942 yılında Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olarak açılan Heybeliada Sanatoryumu'nun 200 dönümlük arazisinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ortaya çıkmıştı.


BELEDİYELERE İMAR DURUMU SORULDU

Ara kararda, davanın sonucundan etkileneceği gerekçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na davanın bildirilmesine ve dava dilekçesinin bir örneğinin gönderilmesine hükmedildi. Davalı kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nden işlemin hukuki gerekçelerinin sorulması ve işlemle ilgili bütün bilgi ve belgelerin getirtilmesi  karara bağlandı.

İBB Başkanlığı ile Adalar Belediyesi Başkanlığı’ndan söz konusu yerin imar durumunu gösteren tüm bilgi ve belgelerin birer örneklerinin istenilmesine, imar planlarında hangi fonksiyonda kaldığının sorulmasına ve planların orijinal boyuttaki örneklerinin istenilmesine hükmedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu yerin eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin uygun görülmesine ilişkin 8 Ağustos 2018 tarihli yazısının örneği ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 25 Ekim 2019 tarihli yazısının onaylı örnekleri de talep edildi. İstenilen bilgi-belgeler geldikten ve  davalıların birinci savunmaları alındıktan  sonra yürütmeyi durdurma taleplerinin değerlendirilmesine karar verildi.