6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesinde, beş blok arasında ruhsata uygun olmayan şekilde kapatılmış yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik kaçak bölüm, 30 Mart 2023 günü İBB ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmıştı.

İmar planında yer almayan önden tek katlı gibi görünen, ancak arka taraftan 3 katlı olduğu anlaşılan kaçak yapı tamamen yıkılmıştı. Bu süreçte vakıf, yürütmeyi durdurma kararları ile yıkımı durdurmaya çalışmış ancak yargı İBB lehine karar vermişti.

OY BİRLİĞİ İLE RET

Yargı, Hiranur Vakfı’na karşı bir kez daha İBB lehine karar verdi. Vakıf tarafından,  İBB Encümeni’nin 1 Şubat 2023 tarihli tahliye kararı ve yıkıma dair tutulan 14 Mart 2023 tarihli tutanağın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasını, İstanbul 11. İdare Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, 27 Aralık 2023 tarihinde oy birliği ile davayı reddetti.

YIKIM HUKUKA AYKIRI BULUNMADI

Taraflara yeni tebliğ edilen mahkeme kararında söz konusu yapıya ilişkin gerek Sancaktepe Belediyesi gerekse İBB tarafından yapı tatil tutanağı düzenlendiği ve ruhsatsız yapının tespitinin yapıldığı anlatıldı.

İBB tarafından tutulan yapı tatil tutanağı, Sancaktepe Belediyesi tarafından da tutanak düzenlendiği gerekçesiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilse de yıkımına karar verilen ruhsatsız yapı alanının ilçe belediyesi tarafından da tespit edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Bahsi geçen yıkım kararının uygulanmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere vakfın davasını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki merkezi yaklaşık 12 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Arazide, vakıf merkezi ile 5 blokluk dershane, yatılı Kuran kursu, yatakhane ve aşevi bulunuyor. İBB İmar Müdürlüğü, 2022 yılının aralık ayında, Sancaktepe Belediyesi’nden kaçak yapının denetiminin yapılmasını istemişti.

3 ay süreyle yanıt alınamayınca da İBB ekipleri; mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan kaçak yapıya gidip henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmayan başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı 'yapı tatil tutanağı' tutarak mühürlemişti. İBB, görevini yapmayan ilçe belediyesi sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.