Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular 12 Ocak'ta sona erecek. 

TBMM'den yapılan duyuruya göre, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından HSK'ye bir üye seçilecek. 

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığı'na 12 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak. 

MECLİS'TEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. 

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. 

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.