İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün itfaiye personeli için açılan görevde yükselme sınavı ilanını mevzuata uygun olmadığından, başvuruların listeden çıkarılmasına ilişkin 26 Mayıs 2023 tarihli işleminin ve 2013 tarihli Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 21.maddesine yer alan “derecesi” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı. 

Dava sonucunda  Danıştay 2.Dairesi, yönetmelikte yer alan “derecesi” ibaresinin yürütmesini durdurdu. Yükselme sınavına ilişkin bakanlık kararını ise hukuk uygun buldu ve yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

“BAŞVURU SINIRLAMASINA YOL AÇAR”

Kararda; yönetmelikte yer alan “derecesi” ibaresinin hem görevde yükselme sınavına başvuru aşamasında dereceler arasında başvuru sınırlamasına yol açacağı hem de başarı puanına göre yapılması gereken atama işlemi esnasında kadro karşılığı kontenjan uygulamasına yol açacağı belirtildi. 

Bu nedenle Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Duyuru ve başvuru” başlıklı 21. maddesinde yer alan “derecesi” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. 

Bakanlığın görevde yükselme sınavına ilişkin kadroların tespitinin insan kaynakları birimi tarafından yapılması gerekirken sınav kurulu tarafından yapılmış olması, görevde yükselme sınav ilanının yasal süreci içinde yapılmamış olması, personele yeterli süre tanınmamış olması nedeniyle bakanlığın işlemi yerinde bulundu. Karar 26 Aralık 2023 tarihinde oybirliği ile alındı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Her iki taraf da karara itiraz etti. İtirazları inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iki tarafından da itirazını reddetti. 18 Nisan 2024 tarihinde karar kesinleşmiş oldu.

Hukukçular, yönetmelikteki düzenlemenin kaldırılmasının sadece itfaiyecilerin değil tüm kamu çalışanlarının liyakate dayalı atanmasının önünü açacağına dikkat çektiler.