AdıFehmi Işıklar (d.1941)...

17 yaşından beri sendikalıydı.

Kırıkkale mühimmat fabrikasında tornacıydı.

DİSK Genel Sekreteri idi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir hafta sonra gözaltına alındı. DİSK kapatıldı.

Hasdal Askeri Tutukevi ve Davutpaşa Kışlası’nda işkenceler gördü.

“Sovyetler Birliği’nden ne kadar silah aldınız”, “proletarya ihtilalini ne zaman yapacaktınız” gibi sorulara muhatap oldu.

Önüne konan ifadeyi imzalamazsa intihar süsü verilerek öldürüleceği söylendi. (Yalan değildi: DİSK avukatı Hilmi Feyzioğlu, 2 Ekim 1980’de gözaltında tutulduğu Bursa Emniyeti’nin beşinci katından atılarak öldürüldü.)

Tehdide rağmen imzalamadı. İşkence artırıldı. 96 gün gözaltında tutuldu.

TİP’in yan örgütü olarak görülen DİSK hakkında, 78 kişinin idamının istendiği 1477 sanıklı dava açıldı.

Dört yıl sonra mahkemeye çıkarıldı. Hakkında ölüm cezası istenen 864 sayfalık iddianameye karşı savunmasını yaptı:  

-“Bu iddianame Alparslan Türkeş’in iftiraları üzerine oluşturulmuştur.”

-“NATO ve IMF’den çıkmayı istemek nasıl suç olur? Biz ulusal bağımsızlığımızı savunduk. Kapitalizme karşı sosyalizmi savunduk.”

Üç gün süren 379 sayfalık savunmasını “sizden adalet beklemiyorum” diye bitirdi. Savunmasından dolayı da hakaret davası açıldı!

★★★

Yıl, 1987.

Fehmi Işıklar, tahliye oldu ama davası sürdü. Dosyası Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nde idi.

Bu arada, 29 Kasım genel seçiminde SHP’den Bursa Milletvekili seçildi.

Ülkede hâlâ 12 Eylül darbesinin hâkimiyeti vardı.

Korgeneral Hayri Ündül, MİT müsteşarlığından Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına gelir gelmez 18 Ekim 1988’de Başbakanlığa yazı gönderdi:

-3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde yargılanan Fehmi Işıklar’ın, milletvekili sıfatı taşıması nedeniyle Anayasa gereği yasama dokunulmazlığından faydalanmaktadır ve hakkında yargılama yapılamamaktadır. Askeri Mahkeme, adı geçenin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasına TBMM’nin karar vermesini arz ediyor...

Ardından... Başbakanlık tezkereyle, milletvekili Işıklar’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyasını TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderdi.

Ve komisyon 8 Şubat 1990 tarihinde kararını verip, dosyayı meclis genel kuruluna gönderdi.

★★★

Tarih: 1 Mart 1990.

İktidarda ANAP vardı.

Ana muhalefet partisi SHP karışıktı. Bir yıl önce/ 14-15 Ekim 1989’da Paris’te “Kürt sempozyumuna” katılan yedi milletvekili 16 Kasım’da SHP’den ihraç edildi.

Bu kararı protesto eden Fehmi Işıklar’ın aralarında bulunduğu altı milletvekili de SHP’den istifa etti.

Ayrılanlar Fehmi Işıklar liderliğinde parti kurma/HEP hazırlığına başladı.

Sadece SHP karışık değildi... Kürt meselesi üzerine yapılan konuşmalar, eylemler TBMM’de yer yer münakaşalara sebep oluyordu...

Keza PKK terörü gündemdeydi. Örgüt, Hakkari İkiyaka’da 29 köylünün katledilmesi gibi terör eylemlerine devam ediyordu...

İşte... Böylesi zor siyasi atmosferde Fehmi Işıklar’ın dokunulmazlık dosyası meclis gündemine geldi.

Kararın özeti şuydu:

-Seçimden önce mevcut veya sonradan vaki mahkûmiyetine dayanılarak Fehmi Işıklar’ın meclis üyelik sıfatının ortadan kalkması ile sonuçlanacak hiçbir uygulama yapılamaz...

TBMM genel kurulu, Fehmi Işıklar hakkında kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verdi...

Bugünlerde iktidar cenahının pek beğenmediği “eski Türkiye” meclisi buydu. Ki:

Askeri Yargıtay 3. Dairesi 11 yıl sonra/16 Temmuz 1991 günü Fehmi Işıklar ve arkadaşları hakkında beraat kararı verdi...

TBMM’nin Can Atalay’ın milletvekilliğini kaldıran kararını bu açıdan da görün istedim. Hangi Türkiye adaletli?

Kimler 12 Eylül Anayasa’sından geride bugün?