İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinde, işçinin ücretinin nasıl ödeneceği önemli bir husustur. İş Kanunu'na göre, işveren, işçiye yapacakları ödemeleri, banka aracılığıyla ödemekle yükümlüdür. İşverenin bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde, işverene idari para cezası uygulanır.

İŞÇİYE MAAŞI ELDEN ÖDENİR Mİ?

Bu konuyla ilgili, TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde net bir açıklamada bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu kaynak gösterilerek yapılan açıklama şu şekildedir;

“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin 16’ncı maddesi uyarınca İş Kanunu’nun 102’nci maddesinde öngörülen idari para cezası işveren hakkında uygulanır.”

4857 sayılı İş Kanunu’nun 102. maddesini de açmak gerekirse, işçinin sözleşmelerinden doğan ücret ödemelerini prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren bu durumda olan her işçi ve her ay için idari para cezası verir.

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN NE KADARLIK TUTARI BANKAYA YATIRILMALIDIR?

TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili açıklaması ise;

“ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin 10’uncu maddesinde iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.” şeklindedir.