Ekonomik krizi işçiler, çalışanlar, emekliler yaratmadı. Onlar çok harcıyorlar, gereğinden fazla tüketiyorlar, bu yüzden üretim tüketime yetmiyor diye Türkiye’de yüksek enflasyon ortamı doğmadı. Bugün “yüksek enflasyon- yüksek faiz- yüksek döviz” üçü bir arada yaşanıyor.

Bu ortamı:

Cumhurbaşkanı!

Atadığı bakanlar!

Kurmay kadrosu.

Parti yiyicileri.

Yandaş rüşvetçiler.

Hukuk cellatları.

Hepsi birlikte yarattı.

Krizden çıkmak için ise “emeğin hakkını, işçinin alın terini yüksek enflasyonun cenderesine” atıldı. 

★★★

Ne kadar da hakkaniyet sahibi desinler diye göstermelik olarak Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor, durmadan toplanıyordu.

Toplantılar tiyatro.

Teklifler gizliydi.

Toplandılar.

Tekrar dağıldılar.

Tek kişi karar verdi.

Asgari ücret:

11.402 TL idi.

17.002 TL oldu.

★★★

Asgari ücret, ülkenin yaşadığı enflasyonist ortamında işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği tutar diye tarif ediliyor. Bir evde sadece bir kişi asgari ücret ile çalışıyorsa yeni yılda aylık alacağı net 17.002 TL ile o ev dönmez. Bu evde hem baba ve hem anne asgari ücretle çalışıyorsa o eve yılbaşından sonra 34.0004 TL girebilir ama bu parayla da o evin insanları “yoksulluk sınırından” kurtulamaz.

Yoksulluk sınırı:

45.686 TL.

Dört kişilik bu aile liseye giden çocuklarını okuldan alıp asgari ücretli işe sokabilseler ancak “yoksulluk sınırını aşabilecek” bir gelire sahip olabilecekler.

Bu asgari ücret.

İşçi alisine hakaret.

İşçiye düşmanlık.

Emeğe saygısızlık.

★★★

Hz. Muhammed’in sözü (Hadis) var; “işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz” diyor. Alın terine saygısı olsaydı; yeni asgari ücret en düşük memur maaşındaki artışa göre belirlenir; TUİK’ in yalancı, sahte enflasyon oranına bakılmaz gerçek enflasyon gözetilerek artırılırdı. Yeni asgari ücretin en az 26.000 TL ile 30.000 TL arasında bir yerde olması gerekirdi.

Gerçek enflasyon:

Şu anda üç hane.

Cumhurbaşkanı ve ekonomik kurmayları; “enflasyonu tek haneye indireceğiz” diyorlar. Emeğe saygıları olsaydı; tek haneye ininceye kadar asgari ücreti her üç ayda bir yani yılda 4 kez belirlemenin yolunu açarlardı.

Açmadılar.

Tek artışa bağladılar.

İşçiyi ezdiler.

★★★

Memurlar ile işçiler arasında maaş uçurumu vardı, uçurumu daha da açtılar. Yılbaşında en düşük memur maaşı 33.000 TL’ye çıkacak. Asgari ücret; 17.002’de kalacak. Temmuz’da en düşük memur maaşı; 40.260 TL’ye ulaşacak. Asgari ücret yine 17.002’de kalacak. Birileri tahmin üretiyor;  “Cumhurbaşkanı asgari ücreti 17.000’de bırakmaz 18.000 TL’ye çıkartır” diye bezgin bir umut yükseltiyorlar.

18.000 olsa ne yazar?

★★★

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına “asgari ücrete çalışan 4 işçiyi de dinlemek” üzere çağırdılar. İşçiler konuştu, anlattı, sözüm ona dinlediler. Masada 11 komisyon üyesi ve bir de son karar verici Cumhurbaşkanı vardı. Yeni asgari ücret ilan edildi. Asgari ücretli işçileri dinler gibi yaptıkları ortaya çıktı.

2024 yılında:

Cumhurbaşkanı maaşı:

183.000 TL olacak.

Çalışma Bakanı maaşı:

144.362 TL olacak.

Bakan Yardımcısı maaşı:

140.552 TL olacak.

Çalışma Genel Müdürü:

87.000 TL alacak.

Asgari ücretli:

17.002 TL’de kalacak.

Uçuruma bak!

FİRAVUN HUKUKU!

Padişah hukuku, imparator hukuku, darbecinin hukuku, diktatör hukuku diye sayıp sıralayabilir bugüne gelince de; Anayasa hukuku, İdari hukuk, Ceza hukuku, Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku diye devam edebilirsiniz. Hiçbirine uymuyor. Anayasa Mahkemesi, halkın seçip Milletvekili yaptığı Can Atalay’ın hapishaneden çıkartılması ve onu seçen Hatay halkını temsilen Meclis’te olması kararını alıyor. Hukuka göre hiç tartışmasız bu karara uyulması gerekir.  Öte yandan hakem yumruklayan futbol kulübü başkanı da 13 yıl hapis cezası ile yargılanırken 15 günde serbest bırakılıyor. Türkiye’de ne hukuku var?