İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmediklerini ve yargıya duyulan güveni zedelediklerini belirterek, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

"AYM KARARINA UYMAMANIN HUKUKTA YERİ YOK"

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına ‘uymama’ şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YA ŞİKAYET 

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

"BİREYLERİN KONUSU OLMAKTAN ÇIKTI"

Saraç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

- Yargıtay’ın AYM kararına uymaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır. Hukuk devletini ve tüm bireylerin hukuk güvenliğini ilgilendiren, sözün bittiği yerdir. Avukatlar hukuk devletinin yok edilmesine izin vermeyecektir.