İstanbul'un deprem ve kentsel dönüşüm kaynaklı ihtiyaç hariç tutulduğunda, yıllık ortalama 123 bin; 10 yıllık dönemde de 1,23 milyon yeni konut ihtiyacı bulunuyor.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) için PwC Türkiye tarafından hazırlanan rapora göre, 2023 yılından 2032'ye kadarki 10 yıllık dönemde İstanbul'un toplam 1,23 milyon yeni konut ihtiyacı oluşacak.

Söz konusu ihtiyacın 1,084 milyon adedi yeni hane oluşumundan, 143 bin 400 adedi ise diğer talep faktörlerinden kaynaklanacak.

Buna göre İstanbul'un yıllık ortalama kohut ihtiyacı ise 123 bin  seviyelerinde oluşacak.

NÜFUS ARTIŞI KONUT İHTİYACI DOĞURACAK

İstanbul konut piyasasını "ikametgah bazlı" ve "ikametgah bazı dışında" olmak üzere iki ayrı çalışma ile ele aldıklarını belirten PwC Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, ortaya konan raporun demografik gelişmeler, göç hareketliliği, yeni nesil turizm faaliyetlerinin etkileri, başka bir kentte ikamet etmesine rağmen iş insanları, yabancılar ve öğrencilerin İstanbul’da bulundukları süre gibi birçok kriteri göz önüne alan verilere dayandırıldığını söyledi.

İstanbul'un 2023'te 16 milyon olan nüfusunun 2032 itibarıyla yüzde 5 artışla 16,7 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Bayraktaroğlu, "Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,18'den 2,74'e gerileyecek, buna paralel olarak hane sayısı yüzde 20 artarak 4,98 milyondan 5,95 milyona çıkacak. Bu da ilave konut ihtiyacını beraberinde getirecek" dedi.

'İSTANBUL 2032 İTİBARIYLA GÖÇ VERECEK'

Bayraktaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, İstanbul'un giderek düşen oranda olsa da göç almaya devam etmesi ancak 2032 itibarıyla net göç veren bir şehir haline gelmesi öngörülüyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre İstanbul'da mevcut durumda 6 milyon civarı konut bulunurken, satılmayı bekleyen konut stoku hakkında ise sağlıklı bir tahmin yapılamıyor.

Raporun ortaya koyduğu sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşacaklarını ifade eden Konutder Başkanı Ramadan Kumova, sonrasında yapılması gerekenin ise konut ihtiyacının ilçe belediyeleri bazında ortaya konulması ve buna bağlı bir konut üretimi ve ruhsat stratejisi oluşturulması olduğunu belirtti.

Kumova, İstanbul'un normal yıllık 123,000 adet yeni konut ihtiyacının gelir grupları bazında dağılımı ve söz konusu ihtiyacın ne kadarının özel sektör ne kadarının kamu vasıtasıyla karşılanabileceği ile ilgili sorular üzerine, bu detayların başka bir çalışmada ele alınacağını belirtti.

Kumova ayrıca deprem ve kentsel dönüşüme ilişkin bir başka rapor üzerinde de çalıştıklarını ve iki raporun ortaya koyacağı ihtiyaçlar üzerinden bir strateji oluşturulması gerektiğine işaret etti.